Zřizovatel nemocnice

Aplikace protilátek proti covidu-19 v NNF

Nemocnice Na Františku je jedním z center pro aplikaci monoklonálních protilátek proti covidu-19. Protilátky je možné podat pozitivně testovanému pacientovi s mírným až středně závažným průběhem onemocnění do 10 dnů od nástupu příznaků. Indikaci pacienta k podání protilátek provádí praktický lékař, dialyzační lékař nebo jiný ambulantní specialista na základě indikačních kritérií, které se řídí aktuálním doporučením ministerstva zdravotnictví.

V současné době neobjednáváme pacienty na podání monoklonálních protilátek, a to z důvodu jejich celorepublikového nedostatku.