Zřizovatel nemocnice

Čekací doba na CT? U nás jen týden

Nemocnice Na Františku má v současné době jednu z nejkratších čekacích lhůt na plánované CT vyšetření v Praze, a to 7 až 10 dnů. Běžná objednací doba se přitom v hlavním městě běžně pohybuje kolem 4 týdnů.

„Zkrácení lhůty se nám podařilo docílit změnou v systému objednávání pacientů a vypracováním pružnějšího plánu jejich přípravy na samotný výkon, tak aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Dále jsme posílili tým lékařů, kteří pořízené snímky popisují,“ vysvětluje MUDr. Lucie Zabadalová, primářka radiodiagnostického oddělení.

Pacient se proto na vyšetření dostane dříve a zároveň se mu celková doba, kterou jím stráví, zkrátí na minimum, aniž by tím jakkoliv utrpěla kvalita provedeného vyšetření či pacientský komfort.

Na CT je možné se objednat telefonicky na čísle 222 801 223.

Vyšetření se provádí pouze na základě pacientem předložené žádanky od indikujícího lékaře. Akutní případy jsou přijímány v nejkratším možném termínu po předchozí dohodě indikujícího lékaře a radiodiagnostického oddělení.

Příprava na výkon a jeho průběh jsou blíže popsány zde.

 
CT