Zřizovatel nemocnice

Reakce vedení NNF na článek z MF Dnes

Reakce vedení NNF Praha na článek p. Ivy Bezděkové v MF DNES ze dne 14. 6. 2016 „Lékaři operují špinavými nástroji“

V uvedeném článku redaktorka uvádí výsledek kontroly pracovníky hygienické stanice v naší nemocnici z roku 2014, kdy byla zjištěna resterilizace endoskopického nástroje. Je třeba zdůraznit, že se nejednalo o instrument, který by jakkoli přišel do kontaktu s pacientem. Nástroj byl resterilizován z důvodu porušeného originálního obalu, výše uvedená kontrola na tento nástroj upozornila a ten byl okamžitě znehodnocen. V žádném případě nedošlo k jeho použití při endoskopickém výkonu, nemohlo tedy dojít k poškození pacienta, jak uvádí redaktorka Bezděková. Článek považujeme za vysoce neprofesionálně zpracovaný a mezi našimi klienty vyvolávající zbytečnou paniku stran kvality poskytované péče v naší nemocnici.

Proces používání zdravotnického materiálu je v Nemocnici Na Františku nastaven podle standardních kritérií a upraven vnitřními předpisy v souladu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Probíhají pravidelné kontroly Hygienickou stanicí Hl. města Prahy (poslední před 14 dny neprokázala jakékoliv porušení norem) a SÚKL.

Nemocnice Na Františku v letošním roce úspěšně prošla akreditačním šetřením a získala od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče.

MUDr. David Erhart
Náměstek ředitele NNF Praha
Primář Chirurgického oddělení NNF Praha