Zřizovatel nemocnice

Cyklus přednášek FORUM PUBLICUM

Pozvánka pro pacienty

Vážená paní, vážený pane,

Nemocnice Na Františku pořádá pro širokou odbornou i laickou veřejnost v roce 2017 semináře, jejichž cílem je prezentace současné operativy chirurgického oddělení s možností nahlédnutí do zákulisí operačních sálů, prohlídka nástrojů a přístrojové techniky.
Na tato setkání Vás srdečně zveme a věříme, že Vás vybraná témata zaujmou.
Své místo v posluchárně si rezervujte na tel. 222 801 237 (sekretariát chirurgie).
Setkání se uskuteční v posluchárně nemocnice, začátek bude vždy v 18 hodin.

Termíny a témata:
I. 3. 5. 2017, 18 hod. – Úvodní setkání
1. Současný stav nemocnice – slovo ředitele (MUDr. R. Zelenák)
2. Základní pilíře chirurgického oddělení – slovo primáře (MUDr. D. Erhart)
3. Sesterská péče na chirurgii NNF (vrchní sestra R. Jelínková-Jehličková)
4. Nádorová onemocnění prsu v NNF (MUDr. D. Erhart, MUDr. M. Skovajsová, Ph.D., MUDr. L. Vejrostová)

II. 24. 5. 2017, 18 hod. – Laparoskopická operativa v NNF (MUDr. R. Ston)

III. 14. 6. 2017, 18 hod. – Proktologická onemocnění (MUDr. Z. Šebesta)

IV. 20. 9. 2017, 18 hod. – Kolorektální karcinom (MUDr. M. Burian)

V. 25. 10. 2017, 18 hod. – Urologické operace v NNF (MUDr. J. Zima)

VI. 22. 11. 2017, 18 hod. – Plasticko-rekonstrukční operace v NNF (MUDr. J. Kulhánek)