Zřizovatel nemocnice

Informace starosty k NNF

Informace starosty MČ Praha 1 o jednání se zástupci Magistrátu hl.m. Prahy o Nemocnici Na Františku si přečtěte na stránce Prahy 1.
.
.