Zřizovatel nemocnice

Koncert pro zaměstnance

Vánoční koncert pro zaměstnance NNF

Ve středu 28. 11. 2018 proběhl v kostele sv. Šimona a Judy pod záštitou vedení Nemocnice Na Františku s odborovou organizací NNF pořádaný ve spolupráci s FOK Vánoční koncert jako poděkování zaměstnancům NNF.
Svou návštěvou koncert poctilo i několik významných hostů, např. pan starosta MČ Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, pan starosta pražských Ďáblic Ing. Miloš Růžička, ale také představený milosrdných bratří v České republice a na Slovensku Br. Martin Richard Macek, OH.
V nádherných prostorách kostela sv. Šimova a Judy jsme měli možnost sledovat představení kytaristů Štěpána a Jana-Matěje Rakových, kteří dosáhli a možná i předčili svou pověst a očekávání.
Po skončení koncertu byl připraven malý raut v interních prostorách nemocnice, do které jsme se mohli díky vstřícnosti správce kostela a díky propojení, nejen historickému, ale i stavebnímu, protože kostel je nedílnou součástí sousedské zástavby, po odemčení bočních dveří dostat přímo do spojovacích chodeb k jídelně, kde jsme si mohli na závěr příjemného večera dát něco dobrého k jídlu i pití a popovídat si s kolegy.