Zřizovatel nemocnice

Návštěvy pacientů v NNF

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM PACIENTŮ

Aktualizováno 3. 8. 2021

Návštěvy pacientů na lůžkových odděleních jsou umožněny za níže stanovených podmínek:

NÁVŠTĚVY NA AKUTNÍCH LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH

• návštěvy jsou umožněny u pacientů hospitalizovaných déle než 1 týden
• návštěva se musí prokázat certifikátem o provedeném testu, očkování či prodělané nemoci covid-19 podle systému O-N-T
• pacienty je možné navštívit kterýkoliv den v týdnu v době od 14 do 17:30 hodin, a to max. na 20 minut s nasazenou ochranou nosu a úst třídy FFP2 nebo vyšší
• u pacienta může být v jednu chvíli pouze 1 osoba

Prosíme návštěvy, aby v žádném případě nechodili za svými blízkými v případě, že na sobě pociťují příznaky virového respiračního onemocnění.

NÁVŠTĚVA NA ODN

Návštěvy pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných jsou umožněny od pondělí do pátku v době od 14 do 17:30 hodin na základě předloženého certifikátu o provedeném testu, očkování či prodělané nemoci covid-19 podle systému systému O-N-T a za podmínky použití respirátoru třídy FFP2 nebo vyšší. Návštěvy jsou limitovány dvěma osobami + klient.

Prosíme návštěvy, aby v žádném případě nechodili za svými blízkými v případě, že na sobě pociťují příznaky virového respiračního onemocnění.

BALÍČKY PRO PACIENTY

Balíčky pro pacienty je možné odevzdávat na recepci nemocnice. Každý balíček musí být označen jménem pacienta a názvem oddělení.

Za respektování výše uvedených pokynů, kterými společně chráníme zdraví našich pacientů i personálu, děkujeme.
V případě změny epidemiologického vývoje mohou být výše uvedené podmínky návštěv upraveny.