Zřizovatel nemocnice

Návštěvy povoleny od 1. června

Návštěvy povoleny od 1. června

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou povoleny od 1. 6. 2020 v omezeném režimu každý den od 14 hodin do 19 hodin..

•   Návštěvy se řídí pokyny ošetřujícího personálu každého oddělení, které pak samostatně koordinuje počet příchozích osob tak, aby nedocházelo k jejich velké koncentraci. Ideální je telefonická domluva předem, zejména na odděleních intenzivní a následné péče.

•   Pacienta mohou navštívit maximálně dvě osoby najednou na dobu 30 minut. Na vícelůžkových pokojích je možná návštěva vždy pouze u jednoho pacienta.

•   Navštěvující osoba při příchodu vyplní čestné prohlášení – nesmí mít pozitivní příznaky nemoci COVID-19 a tělesná teplota nesmí přesáhnout 37 stupňů Celsia. Poté si vydezinfikuje ruce a po celou dobu návštěvy bude mít nasazenou roušku zakrývající nos i ústa. Při odchodu je opět nutná dezinfekce rukou. Zdravotnický personál následně zajistí dezinfekci ploch, kterých se osoba dotýkala, a místnost vyvětrá. Pokud je to možné, může návštěva probíhat v zahradě nemocnice.

•   Na jednotkách intenzivní péče JIPMOJIP musí návštěva použít tzv. návštěvnický hygienický balíček, který obsahuje tyto jednorázové ochranné pomůcky: roušku, návštěvnický plášť, rukavice, čepici a návleky na obuv. Cena jednorázového hygienického balíčku je 200 Kč. Tato částka se skládá pouze z prokazatelně vynaložených nákladů na pořízení ochranných pomůcek, nemocnice z jeho prodeje nemá žádný zisk. Poplatek návštěvníci zaplatí na recepci nemocnice a balíček s ochrannými pomůckami obdrží na příslušném oddělení po předložení dokladu o úhradě. Návštěvám zároveň doporučujeme, aby svoji přítomnost u pacientů na jednotkách intenzivní péče vzhledem ke stále existujícímu riziku nákazy vždy předem zvážily.

Vedení nemocnice je oprávněno návštěvy omezit nebo jejich režim upravit v čase i místě dle možností jednotlivých oddělení a aktuální epidemiologické situace.

Za respektování těchto pokynů, kterými společně chráníme zdraví pacientů i personálu, děkujeme.