Zřizovatel nemocnice

Očkovací místo covid-19 REZERVACE

Očkovací místo proti onemocnění covid-19 v Nemocnici Na Františku

Na očkovacím místě Nemocnice Na Františku provádíme očkování proti onemocnění covid-19 osobám, které obdržely potvrzení o rezervaci termínu na základě registrace k očkování.

REGISTRACE K OČKOVÁNÍ

K očkování v našem očkovacím centru se mohou registrovat čeští pojištěnci starší 16 let. Očkování samoplátců u nás není možné.
Osoby mladší 18 let musejí mít od svého zákonného zástupce podepsaný formulář Souhlas s očkováním, který odevzdají v očkovacím centru. Prosíme zákonné zástupce, aby u svého podpisu uvedli čitelně hůlkovým písmem svoje jméno a příjmení. Děkujeme.

Registrace se provádí:
•  přes centrální rezervační systém: https://registrace.mzcr.cz
•  na telefonické lince 1221

Po registraci vždy vyčkejte na SMS zprávu nebo e-mail s potvrzením konkrétního termínu vašeho očkování. Podrobný postup registrace naleznete zde.

V současné době je čekací lhůta na očkování v našem očkovacím centru 1–2 pracovní dny od registrace.

UPOZORŇUJEME, ŽE NEMOCNICE NA FRANTIŠKU NEMŮŽE URYCHLIT PŘIDĚLENÍ VAŠEHO TERMÍNU OČKOVÁNÍ, ANI NENÍ SCHOPNA ŘEŠIT TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE CENTRÁLNÍHO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU. INFORMACE K VAŠIM DOTAZŮM OHLEDNĚ REGISTRACE ČI POTÍŽÍ S REGISTRACÍ MŮŽETE DOHLEDAT NA COVID PORTÁLU, PŘÍPADNĚ SE OBRAŤTE NA LINKU 1221. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Umístění očkovacího místa:
Nemocnice Na Františku – hlavní vchod (řiďte se směrovými ukazateli)
Na Františku 847/8
110 00 Praha 1

Kontakt: occ@nnfp.cz

INFORMACE K PODÁNÍ 3. DÁVKY

K podání 3. posilující dávky proti covidu-19 je možné se do našeho očkovacího centra registrovat prostřednictvím Centrálního rezervačního systému, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců od ukončeného základního očkování, nikoliv dříve (systém vás dříve nepustí).

Výjimku mají klienti, kteří pro podání 3. dávky doloží doporučení od lékaře. V takovém případě není třeba čekat na uplynutí šestiměsíční lhůty, ale je možné se na očkování objednat ihned prostřednictvím e-mailu occ@nnfp.cz. V e-mailu prosím uveďte jméno a příjmení, datum narození, preferovaný termín očkování a telefonní kontakt.

Další informace k očkování třetí dávkou naleznete na Covid portálu.

OBECNÉ INFORMACE K OČKOVÁNÍ

Očkování proti covidu-19 se provádí dvěma dávkami vakcíny, a to injekční aplikací do horní části paže.

Očkujeme vakcínami Pfizer/BioNTech a Moderna, které jsou registrované a schválené k použití v České republice. V současné době není možné zvolit si konkrétní typ vakcíny, kterým budete očkováni. Použití konkrétní očkovací látky se odvíjí od aktuální dostupnosti vakcín a není možné předem zaručit očkování vámi preferovanou vakcínou. Aplikaci konkrétní vakcíny můžete na očkovacím místě odmítnout, váš termín očkování tím však propadne.

Před návštěvou očkovacího místa:
•  Ujistěte se, že jste na základě předchozí registrace k očkování obdrželi SMS zprávu nebo e-mail s konkrétním datem a časem vašeho očkování, který předložíte personálu očkovacího místa.
•  Pokud máte možnost, přineste si s sebou předem vyplněné a vytištěné formuláře Informovaný souhlasDotazník pacienta, urychlíte tak celý proces očkování (pokud tuto možnost nemáte, formuláře obdržíte k vyplnění na místě).
•  Připravte si průkaz totožnosti (OP/pas), průkaz pojištěnce a seznam léků, které dlouhodobě užíváte. Pokud je to možné, uvítáme výpis ze zdravotní dokumentace od vašeho praktického lékaře.
•  V případě, že nevyužíváte e-mail, připravte si e-mailovou adresu blízké osoby, na kterou bude zaslán certifikát o provedeném očkování.
•  Vakcína se aplikuje do horní části paže, proto nejvhodnějším oděvem pro očkování je tričko s krátkým rukávem, případně oblečení, které se dá snadno rozepnout nebo svléknout.
•  Pro vaše pohodlí se před očkováním najezte a napijte dle potřeby, doporučujeme vzít si pití s sebou. Nápoje a lehké občerstvení je možné případně zakoupit v automatech, které se nacházejí u nemocniční recepce.

Průběh očkování:
•  Celý vakcinační proces trvá přibližně 30 minut.
•  Po příchodu předložíte doklad totožnosti, kartičku pojištěnce a všechny výše uvedené dokumenty, které máte k dispozici.
•  Následuje vstupní pohovor s lékařem (standardní vyšetření, důsledný odběr anamnézy, alergie, případné kolapsové stavy, zodpovězení případných dotazů).
•  Poté se provede očkování do paže (deltový sval horní části paže) 1. dávkou.
•  Po očkování je nutné vyčkat v čekárně 15 minut kvůli případné nežádoucí reakci (možné nežádoucí účinky jsou podrobně popsány v informovaném souhlasu).
•  Termín 2. dávky vám sdělí personál očkovacího centra.