Zřizovatel nemocnice

Očkovací místo covid-19 REZERVACE

Očkovací místo proti onemocnění covid-19 v Nemocnici Na Františku

Na očkovacím místě Nemocnice Na Františku se provádí očkování proti onemocnění covid-19 osobám, které obdržely potvrzení o rezervaci termínu na základě registrace k očkování.

Registrace se provádí:
 •  přes centrální rezervační systém: https://registrace.mzcr.cz
 •  na telefonické lince 1221

Po registraci vždy vyčkejte na SMS zprávu nebo e-mail s potvrzením konkrétního termínu vašeho očkování.

UPOZORŇUJEME, ŽE NEMOCNICE NA FRANTIŠKU NEMŮŽE URYCHLIT PŘIDĚLENÍ VAŠEHO TERMÍNU OČKOVÁNÍ, ANI NENÍ SCHOPNA ŘEŠIT TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE CENTRÁLNÍHO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU. INFORMACE K VAŠIM DOTAZŮM OHLEDNĚ REGISTRACE ČI POTÍŽÍ S REGISTRACÍ MŮŽETE DOHLEDAT NA COVID PORTÁLU, PŘÍPADNĚ SE OBRAŤTE NA LINKU 1221.

Od 24. března 2021 je možné podle očkovacího plánu ministerstva zdravotnictví očkovat tyto skupiny osob:
 •  seniory od 70 let věku
 •  osoby s chronickým onemocněním bez ohledu na věk – bližší informace zde
 •  pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení – bližší informace zde
 •  zdravotníky
 •  členy složek integrovaného záchranného systému

Očkování proti covidu-19 se provádí dvěma dávkami vakcíny s odstupem 28 dnů, a to injekční aplikací do horní části paže.

Kapacity našeho očkovacího místa jsou omezené množstvím vakcín, které máme k dispozici. Prosíme proto o trpělivost. Děkujeme.

Umístění očkovacího místa:

přízemí Nemocnice Na Františku – použijte boční vchod z ulice Kozí označený nápisem „očkovací místo“ a dále se řiďte směrovými ukazateli

Před návštěvou očkovacího místa:
 •  Ujistěte se, že jste na základě předchozí registrace k očkování obdrželi SMS zprávu nebo e-mail s konkrétním datem a časem vašeho očkování, který předložíte personálu očkovacího místa.
 •  Pokud máte možnost, přineste si s sebou předem vyplněné a vytištěné formuláře Informovaný souhlasDotazník pacienta, urychlíte tak celý proces očkování (pokud tuto možnost nemáte, formuláře obdržíte k vyplnění na místě).
 •  Připravte si průkaz totožnosti (OP/pas), průkaz pojištěnce a seznam léků, které dlouhodobě užíváte. Pokud je to možné, uvítáme výpis ze zdravotní dokumentace od vašeho praktického lékaře.
 •  V případě, že nevyužíváte e-mail, připravte si e-mailovou adresu blízké osoby, na kterou bude zaslán certifikát o provedeném očkování.
 •  Vakcína se aplikuje do horní části paže, proto nejvhodnějším oděvem pro očkování je tričko s krátkým rukávem, případně oblečení, které se dá snadno rozepnout nebo svléknout.
 •  Pro vaše pohodlí se před očkováním najezte a napijte dle potřeby, doporučujeme vzít si pití s sebou. Nápoje a lehké občerstvení je možné případně zakoupit v automatech, které se nacházejí u nemocniční recepce.

Průběh očkování:
 •  Celý vakcinační proces trvá přibližně 45 minut.
 •  Po příchodu předložíte doklad totožnosti, kartičku pojištěnce a všechny výše uvedené dokumenty, které máte k dispozici.
 •  Následuje vstupní pohovor s lékařem (standardní vyšetření, důsledný odběr anamnézy, alergie, případné kolapsové stavy, zodpovězení případných dotazů).
 •  Poté se provede očkování do paže (deltový sval horní části paže) 1. dávkou.
 •  Po očkování je nutné vyčkat v čekárně 30 minut kvůli případné nežádoucí reakci (možné nežádoucí účinky jsou podrobně popsány v informovaném souhlasu).
 •  Po 28 dnech následuje očkování 2. dávkou.