Zřizovatel nemocnice

Odběrové centrum covid-19 REZERVACE

Odběrové centrum covid-19 Nemocnice Na Františku

Provádíme odběry vzorků k testování na přítomnost infekce covid-19.

Koho testujeme:
• klienty se žádankou od praktického lékaře nebo hygienické stanice (zpravidla bývá v elektronické formě)
• klienty bez žádanky, kteří mají zájem se nechat testovat (tzv. samoplátci) – z technických důvodů přijímáme až do odvolání samoplátce pouze s rodným číslem přiděleným v ČR

NA ODBĚR JE NUTNÉ SE OBJEDNAT
Rezervaci termínu proveďte zde: https://www.citylab.cz/rezervace

Cena testu pro samoplátce: 1 850 Kč (úhrada je možná pouze platební kartou)
Klienti se žádankou mají test hrazený ze zdravotního pojištění a v odběrovém centru nic neplatí.

K odběru si přineste:
• klienti se žádankou: kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, příp. žádanku na odběr, pokud ji máte v papírové podobě
• samoplátci: občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, platební kartu k úhradě testu

Jak se odběr provádí:
Testování se provádí metodou PCR ze vzorku získaného výtěrem z nosohltanu.

Kdy se dozvíte výsledek testu:
Výsledek testu je k dispozici obvykle do 48 hodin, upozorňujeme však, že z důvodu aktuální velké vytíženosti laboratoře se může tato doba prodloužit až na 72 hodin. O výsledku testu budou klienti, případně praktický lékař nebo hygienik, informováni na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném v žádance. Samoplátci obdrží výsledek testu na telefon nebo e-mail, který sdělí při registraci v odběrovém centru.

Jak máte postupovat, pokud do 72 hodin neobdržíte výsledek testu:
Kontaktujte laboratoř Citylab na lince 800 801 811 nebo na e-mailu citylab@citylab.cz.

Adresa odběrového centra:
Nemocnice Na Františku
Kozí 25
110 00 Praha 1

Provozní doba:
pondělí – pátek
7:00 – 15:00 hod

Kontakt:
occ@nnfp.cz (e-mail je určen pouze pro vaše dotazy, nikoliv rezervace termínu odběru)