Zřizovatel nemocnice

Omezení návštěv v NNF

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a zvýšenému výskytu osob nakažených COVID-19 jsou od dnešního dne 24. 7. 2020 zakázány návštěvy na jednotkách intenzivní péče JIP a MOJIP.

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů na ostatních odděleních jsou povoleny pouze v omezeném režimu od 14 do 19 hodin.

• Návštěvy se řídí pokyny ošetřujícího personálu každého oddělení, které pak samostatně koordinuje počet příchozích osob tak, aby nedocházelo k jejich velké koncentraci. Ideální je telefonická domluva předem.

• Pacienta mohou navštívit maximálně dvě osoby najednou na dobu 30 minut. Na vícelůžkových pokojích je možná návštěva vždy pouze u jednoho pacienta.

• Navštěvující osoba při příchodu vyplní čestné prohlášení – nesmí mít pozitivní příznaky nemoci COVID-19 a tělesná teplota nesmí přesáhnout 37 stupňů Celsia. Poté si vydezinfikuje ruce a po celou dobu návštěvy bude mít nasazenou roušku zakrývající nos i ústa. Při odchodu je opět nutná dezinfekce rukou. Zdravotnický personál následně zajistí dezinfekci ploch, kterých se osoba dotýkala, a místnost vyvětrá.

• Pokud je to možné, může návštěva probíhat v zahradě nemocnice.

Vedení nemocnice je oprávněno návštěvy omezit nebo jejich režim upravit v čase i místě dle možností jednotlivých oddělení a aktuální epidemiologické situace.

Za respektování těchto pokynů, kterými společně chráníme zdraví pacientů i personálu, děkujeme.

Vaše Nemocnice Na Františku