Zřizovatel nemocnice

Omezení návštěv v NNF

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM PACIENTŮ

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci související s virovým onemocněním covid-19 platí zákaz návštěv pacientů na všech odděleních akutní lůžkové péče. Návštěvy pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných jsou umožněny za níže stanovených podmínek.

NÁVŠTĚVA NA ODN

Návštěvy pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných jsou umožněny po předchozí domluvě 1x týdně (PO-NE 14-17 hodin) na základě negativního výsledku antigenního testu a za podmínky použití respirátoru třídy FFP2 nebo vyšší.

Žádáme návštěvy, aby používaly vlastní respirátor min. třídy FFP2 a přicházely min. 20 minut před domluveným časem začátku návštěvy, a to z důvodu provedení antigenního testu. Test je bezplatný. Návštěva může také donést potvrzení o negativním antigenním testu z testovacího centra, nesmí být ovšem starší než 48 hodin. Návštěvy jsou limitovány dvěma osobami + klient.

Návštěvu je možné si domluvit s vrchní sestrou ODN Mgr. Martinou Faltusovou nebo staniční sestrou Janou Chovancovou na čísle 222 801 289 ve všedních dnech mezi 8-12 hodinou.

Pokud již máte dohodnutou návštěvu na ODN, ale přišli jste vy nebo někdo z vašich nejbližších do rizikového kontaktu s nakaženou osobou, přeobjednejte si návštěvu na jiný termín. Děkujeme.

NÁVŠTĚVA AKUTNĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

Návštěvy na odděleních akutní lůžkové péče jsou možné u pacientů v terminálním stadiu nemoci nebo z jiných závažných důvodů, a to po telefonické dohodě s ošetřujícím lékařem pacienta. Telefonní čísla na jednotlivá oddělení jsou uvedena v tomto seznamu nebo je poskytne recepce.

BALÍČKY PRO PACIENTY

Balíčky pro pacienty je možné odevzdávat na recepci nemocnice. Každý balíček musí být označen jménem pacienta a názvem oddělení.

Za respektování těchto pokynů, kterými společně chráníme zdraví pacientů i personálu, děkujeme.
Vaše Nemocnice Na Františku