Zřizovatel nemocnice

Zákaz návštěv v NNF

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci související s virovým onemocněním COVID-19 platí zákaz návštěv pacientů na všech odděleních Nemocnice Na Františku.

Návštěvu u pacienta v terminálním stádiu nemoci nebo z jiných závažných důvodů je možné individuálně dohodnout s ošetřujícím lékařem telefonicky. Telefonní čísla na jednotlivá oddělení jsou uvedena v tomto seznamu nebo je poskytne recepce.

Balíčky pro pacienty nechávejte, prosím, na recepci nemocnice. Balíček musí být označen jménem pacienta a názvem oddělení.

Za respektování těchto pokynů, kterými společně chráníme zdraví pacientů i personálu, děkujeme.
Vaše Nemocnice Na Františku