Zřizovatel nemocnice

Pražské herniologické dny

Operace kýly je v České republice stejně jako v Evropě nejčastější chirurgickou operací – ročně je operováno více než 35 tisíc nemocných s touto diagnózou. Operovat lze laparoskopicky či zevním řezem, přičemž volba nejvýhodnější operace vyžaduje důkladné zvážení a odborné znalosti. Ve dnech 21.–22. května 2015 v Praze byla v prostorách hotelu Ambassador – Zlatá Husa a Nemocnice Na Františku uspořádána odborná konference k tomuto tématu – Pražské herniologické dny 2015, s podtitulem Plastika tříselné kýly otevřené vs. laparoskopické přístupy. Záštitu nad akcí převzaly Česká chirurgická společnost, Česká herniologická společnost (ČHS) – sekce European Hernia Society (EHS) a Herniologická sekce České chirurgické společnosti.

Celý článek viz Postgraduální medicína 2015, 17, č. 4 (www.postgradmed.cz).