Zřizovatel nemocnice

Pronájem prodejny občerstvení

Nemocnice Na Františku nabízí k pronájmu prostory za účelem zřízení prodejny občerstvení. Nově zrekonstruované a částečně zařízené prostory se nacházejí v přízemí hlavní budovy nemocnice. Zájemci si je budou moci osobně prohlédnout v úterý 30. července 2019 v 10:30 hodin. Na prohlídku je třeba se nahlásit nejpozději den předem paní Bc. Marii Sigmundové na e-mail marie.sigmundova@nnfp.cz. Na místě bude také příležitost k zodpovězení všech dotazů.

Podrobné informace k zakázce jsou vyvěšeny na portálu Tender arena. Zájemci mohou podávat svoje nabídky způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci do 8. srpna 2019 do 15 hodin.