Zřizovatel nemocnice

Rušení plánovaných operací – jen u neakutních stavů

Vážení pacienti,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a v souladu s odbornými doporučeními, jejichž cílem je co nejvyšší ochrana veřejného zdraví, jsme přistoupili k preventivnímu opatření – rušení plánovaných operací, které je možné vzhledem k povaze onemocnění odložit na nezbytně nutnou dobu.

Pacienti, kterých se toto opatření týká, byli o této skutečnosti telefonicky vyrozuměni. Zároveň budou kontaktováni ohledně stanovení nového termínu operace neprodleně po obnovení běžného provozu nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ:
Operace a zákroky týkající se akutních (neodkladných) stavů včetně onkologických onemocnění nadále provádíme bez omezení.

V nepřetržitém provozu fungují také naše centrální ambulance chirurgicko-ortopedických a interních oborů, které stále přijímají pacienty s akutními zdravotními obtížemi.