Zřizovatel nemocnice

Rušení plánovaných RTG, CT a ultrazvukových vyšetření

Vážení pacienti,

vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v České republice a v souladu s odbornými doporučeními, jejichž cílem je co nejvyšší ochrana veřejného zdraví, jsme se rozhodli zrušit plánovaná vyšetření na radiodiagnostickém oddělení (rentgen, CT a ultrazvuk), která je možné vzhledem k povaze onemocnění odložit na nezbytně nutnou dobu.

Pacienti, kterých se toto opatření týká, byli o této skutečnosti telefonicky vyrozuměni. Zároveň budou kontaktováni ohledně stanovení nového termínu vyšetření neprodleně po obnovení běžného provozu nemocnice.

Omezili jsme také chod našich odborných ambulancí a poraden, které v současné době slouží pouze pacientům, kteří potřebují neodkladnou léčbu.

Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ:
Radiodiagnostická vyšetření v akutních (neodkladných) případech nadále provádíme bez omezení.

V nepřetržitém provozu fungují také naše centrální ambulance chirurgicko-ortopedických a interních oborů, které stále přijímají pacienty s akutními zdravotními obtížemi.