Zřizovatel nemocnice

Zemřel Dr. Vladimír Juřina

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil náš vážený kolega MUDr. Vladimír Juřina, který zemřel náhle v sobotu 22. června 2019 ve věku nedožitých 56 let.

V Nemocnici Na Františku pracoval od roku 1995 nejprve jako lékař na jednotce intenzivní péče. V roce 2004 se stal tiskovým mluvčím nemocnice a vedoucím oddělení zdravotních pojišťoven, přičemž na tomto postu setrval až dosud. Zároveň byl po určitou dobu lékařem v ambulanci pro léčbu bolesti. Za svého působení v naší nemocnici byl několikrát pověřen zastupováním náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči a v posledních šesti letech se také podílel na klinickém hodnocení léčiv.

Budeme ho velmi postrádat.

S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.

MUDr. David Erhart, ředitel nemocnice
Kolektiv pracovníků Nemocnice Na Františku