Zřizovatel nemocnice

Zrušení covidových opatření

Zrušení covidových opatření v NNF

Od 5. května 2022 se v Nemocnici Na Františku ruší všechna covidová opatření, která dosud museli pacienti a návštěvníci nemocnice dodržovat.

Konkrétně to znamená, že:

• v nemocnici již neplatí povinnost mít nasazenou ochranu nosu a úst,
• při plánovaném nástupu k hospitalizaci není potřeba předkládat negativní výsledek antigenního testu na covid-19, ani se v tomto případě nevyžaduje jiný způsob preventivního testování na covid-19,
• pacientské návštěvy se taktéž nemusí prokazovat negativním výsledkem antigenního testu na covid-19, ani se v tomto případě nevyžaduje jiný způsob preventivního testování na covid-19.

Vedení nemocnice ke zrušení těchto opatření dospělo na základě ukončení stavu pandemické pohotovosti, se kterým mimo jiné souvisí zrušení povinnosti nošení respirátorů ve zdravotnických zařízeních. Zároveň zohlednilo pozitivní vývoj epidemické situace.

I nadále však pacientům a návštěvníkům doporučujeme, aby se v případě, že na sobě pociťují příznaky covidového onemocnění či nachlazení, chovali ohleduplně ke svému okolí a učinili všechny potřebné kroky k zamezení dalšímu šíření nákazy.