Zřizovatel nemocnice

Vzdělávání

Projekt: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Termín konání: průběžně

Interní elektronické dokumenty a testy – vstup do systému
_________________________________________________________________________________________
Projekt: VZDĚLÁVACÍ PROJEKT PRAHA – ADAPTABILITA
Termín konání: průběžně
Místo konání: Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, posluchárna NNF

Program a podrobnosti akce:

Vzdělávací projekt
_________________________________________________________________________________________