Zřizovatel nemocnice

Vzdělávání

Vzdělávání lékařů a farmaceutů v NNF

Nemocnice Na Františku zajišťuje vzdělávání lékařů a farmaceutů v níže uvedených akreditovaných základních kmenech a specializačních oborech.

Základní kmen:
    • Interní
    • Chirurgický
    • Ortopedický

Vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor:
    • Vnitřní lékařství
    • Endokrinologie a diabetologie
    • Gastroenterologie
    • Chirurgie
    • Klinická farmacie
 

Vzdělávací projekty

Projekt: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Termín konání: průběžně

Interní elektronické dokumenty a testy – vstup přes intranet
_________________________________________________________________________________________
Projekt: VZDĚLÁVACÍ PROJEKT PRAHA – ADAPTABILITA
Termín konání: průběžně
Místo konání: Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, posluchárna NNF

Program a podrobnosti akce:

Vzdělávací projekt
_________________________________________________________________________________________