Zřizovatel nemocnice

Etická komise Nemocnice Na Františku

Základní ustanovení

Etická komise Nemocnice Na Františku byla zřízena pouze pro vnitřní potřebu nemocnice, z tohoto důvodu hodnocení pro cizí subjekty neprovádí.

Statut a jednací řád etické komise Nemocnice Na Františku

Seznam členů Etické komise

Předseda komise MUDr. Vladimír Juřina
Místopředseda MUDr. Dana Rábová
Tajemnice Věra Vavrušková
Zástupce tajemnice Jana Beranová
Členové MUDr. Petr Malínek
JUDr. Alena Hanilcová
MUDr. Josef Koudela, CSc.
MUDr. Václav Vávra
Lukáš Lipenský

Adresa

Etická komise Nemocnice Na Františku
110 00 Praha 1, Na Františku 847/8

Kontaktní osoby

tel. 222 801 305 – tajemník
tel. 222 801 333 – předseda
e-mail: eticka.komise (@) nnfp.cz

Plán jednání EK na rok 2018

Obvykle 2. středu v měsíci podle plánu jednání s výjimkou měsíce července a srpna, event. častěji podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí:
-  14. února
-  14. března
-  11. dubna
-  9. května
-  13. června
(v červenci a srpnu dle potřeby)
-  12. září
-  10. října
-  14. listopadu
-  12. prosince

Platby za projednání žádosti

Platby jsou určeny na úhradu nákladů, spojené s činností etické komise (provoz kanceláře EK, náklady související s posuzováním a projednáváním studie, její administrací a dozorování po celou dobu trvání klinického hodnocení). Platby jsou stanoveny v ceníku na příslušné stránce.

Odkazy na stránky týkající se Etických komisí

Obecné odkazy:

Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz
Etické komise (SÚKL) www.sukl.cz/externi-spoluprace/eticke-komise
Pořadatel Fóra Etických komisí www.acro-cz.cz

Odkazy na stránky některých multicentrických EK:

Etická komise FN Olomouc 3.interna.sweb.cz/ek
Etická komise FN Brno Bohunice www.fnbrno.cz
Etická komise IKEM a FTNsP Praha www.ikem.cz/www?docid=1003030
Etická komise FN u sv.Anny Brno www.fnusa.cz
Etická komise VFN Praha www.vfn.cz