Zřizovatel nemocnice

Organizační uspořádání

organizační schéma NNF