Zřizovatel nemocnice

Vzdělávání

Semináře

Středisko vědecko-technických informací a vzdělávání pořádá pravidelné odborné Semináře určené především lékařům pražských zdrav. zařízení a pochopitelně i lékařům nemocnice, pravidelné odborné semináře pro střední zdrav. personál, v neposlední řadě i přednášky a školení v řadě jiných oblastí.

Pro uvedené akce je k dispozici posluchárna nemocnice pro 70 posluchačů v překrásných barokních prostorách s možností občerstvení v přilehlém barokním refektáři.

Posluchárna je vybavena moderní audiovizuální technikou, v které nechybí videomagnetofon, visualizer, LCD projektor napojený na notebook, zesilovač audio, reprosoustava, CD přehrávač a další.

Posluchárnu lze pronajmout i externím zájemcům.

Posluchárna