Zřizovatel nemocnice

Základní informace

Nemocnice Na Františku je příspěvkovou organizací městské části Praha 1. Je předním českým pracovištěm pro léčbu karcinomu prsu s největším počtem provedených operací prsu v Praze. Nachází se zde Sdružené onkologické centrum (SOC) ke Komplexnímu onkologickému centru (KOC) pražské Všeobecné fakultní nemocnice a Screeningové centrum kolorektálního karcinomu s onkochirurgickou poradnou.

Nemocnice poskytuje nepřetržitou zdravotní péči pacientům s problémy chirurgického, ortopedického či interního charakteru a dlouhodobě nemocným. Provozuje také řadu odborných ambulancí a poraden. Její ortopedické oddělení s navazujícími rehabilitačními službami je pro svou kvalitu vyhledávané i vrcholovými sportovci. Chirurgické oddělení bylo v roce 2016 ohodnoceno časopisem Týden jako nejlepší v Česku.

Cílem všech zaměstnanců nemocnice je poskytovat nejkvalitnější zdravotní péči za užití nejmodernějších léčebných postupů při zachování komfortního a důvěrného prostředí menší nemocnice. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému pacientovi a jeho léčbě. Přání a potřeby pacientů jsou respektovány.

V současné době má nemocnice 172 lůžek, z toho 113 akutních a 59 lůžek následné péče. Ročně je v ní hospitalizováno přibližně 5,5 tisíce pacientů a dalších 80 tisíc je ošetřeno ambulantně. Nemocnice zaměstnává kolem 430 lidí, provozuje dvě lékárny a prodejnu zdravotnických potřeb, má vlastní stravovací úsek.

Exteriéry nemocnice

Interiéry nemocnice

.