Zřizovatel nemocnice

ARO – multioborová JIP

Umístění: 2. mezipatro

Lůžková kapacita:
8 monitorovaných lůžek intenzivní péče
  včetně 4 pacientů na umělé plicní ventilaci

Primář: MUDr. Zbyněk Fuksa
Vrchní sestra: Daniela Hanzalová
Počet lékařů: 7
Počet sester: 20
Telefonní kontakt – MOJIP: 222 801 229

Činnost oddělení ARO MOJIP je rozdělena mezi ambulantní pracoviště anestezie a lůžkové oddělení MOJIP a je dostupná nepřetržitě.

Ambulantní část zajišťuje komplexní anesteziologickou péči chirurgických a ortopedických sálů včetně předoperační přípravy, analgosedací na pracovišti Gastroenterologické poradny, resuscitační a konziliární služby celé Nemocnice Na Františku a podílí se na řešení pooperačních komplikací u nemocných.

Lůžková část zajišťuje provoz osmilůžkového oddělení MOJIP, které je připraveno poskytnout plnou resuscitační péči až čtyřem pacientům s umělou plicní ventilací a multiorgánovou podporou. Intenzivní péče je poskytována v těsné spolupráci s chirurgickým a ortopedickým oddělením.

Doporučené návštěvní hodiny MOJIP – 14:00-17:00.