Zřizovatel nemocnice

Centrální ambulance interních oborů

Umístění: přízemí přední trakt nemocnice – od hlavního vchodu vlevo

Telefonní kontakt: 222 801 276

Vedoucí lékař: MUDr. Sunidhi Poonam
Staniční sestra: Zuzana Luběnová
Počet lékařů: 1
Počet sester: 9

Ambulance pro vyšetření a ošetření pacientů s interním nebo neurologickým onemocněním, provoz ambulance denně 00.00-24.00 hodin nonstop.

Provádí se zde:

  • příjem pacientů na interní a neurologické oddělení
  • ambulantní vyšetření pacientů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci
  • interní předoperační vyšetření pro chirurgická pracoviště
  • neurologická vyšetření objednaných pacientů s poruchami vědomí, epileptickými záchvaty, vertebrogenními algickými syndromy
  • observace pacientů přivezených záchrannou službou, kteří jsou pod vlivem drog, alkoholu ev. léků

Poradny

Součástí centrální ambulance interních oborů jsou poradny:

  • kardiologická
  • diabetologická
  • angiologická
  • obezitologická
  • lipidologická