Zřizovatel nemocnice

- Miniinvazivní chirurgie

Změna klasické invazivní chirurgie v chirurgii miniinvazivní rozšiřuje a mění přístup chirurga k řešení řady operačních výkonů. Miniinvazivní postupy představují pro naše pacienty zásadní změnu oproti klasickým technikám. Řada výkonů dnes patří mezi postupy, které jsou prokazatelně považovány za zlatý standard při volbě operační techniky. Dnes lze s trochou nadsázky říci , že většinu výkonů, zejména v oblasti dutiny břišní, lze provést miniinvazivně.
Miniinvazivní chirurgie klade vyšší finanční nároky na přístrojové vybavení, instrumentarium a zároveň i na erudici operujícího chirurga. V čem je tedy výhoda těchto postupů? Jednoznačným benefitem pro operovaného je šetrnost výkonu, čímž se snižuje operační zátěž pacienta a s tím i související zkrácení délky hospitalizace a doby celkové rekonvalescence. Po miniinvazivních výkonech jsou menší pooperační bolesti, dochází k redukci pooperačních komplikací. Je třeba zmínit i kosmetický efekt celého výkonu v podobě nepatrných jizev ve srovnání s klasickým přístupem.

Naše oddělení může nabídnout širokou škálu miniinvazivních postupů od nejčastěji prováděného laparoskopického odstranění žlučníku, operujeme i metodou tzv. jednoinciního přístupu (z jednoho řezu, SILS, LESS apod.) skýtající redukci kožních incizí na minimum.
Řešení ingvinálních hernií, jejich recidiv či řešení obou stran v jedné době. Tento typ výkonu je pro pacienty výhodný zejména z hlediska brzké rekonvalescence a nižšího výskytu recidiv ve srovnání s klasickými postupy.
Miniinvazivně operujeme pacienty s kolorektálním karcinomem, zejména pak karcinomem rekta, kdy břišní fáze operace laparoskopicky skýtá lepší přehled v oblasti malé pánve zejména u nízce položených tumorů.
Laparoskopicky řešíme oblast jícnového hiátu a to ať už hiátových hernií, či refluxní choroby bez odezvy na farmakologickou terpaii.
Preferujeme miniinvazivní přístup k řešení akutních případů zánětu slepého střeva. V případě indikace k plánovanému odstranění je na místě opět miniinvazivní postup.

Snahou našeho oddělení je i modernizovat instrumentarium i přístrojové vybavení operačních sálů, protože kvalita nástrojů a moderní přístroje jednoznačně zvyšují komfort chirurgů a tím zvyšují i bezpečnost prováděného výkonu. Toto se nám v letošním roce díky vstřícnému přístupu MČ Praha 1 a sponzorům podařilo.