Zřizovatel nemocnice

Oddělení dlouhodobě nemocných

Umístění: 2. patro v zadním traktu budovy nemocnice (příchod přes 1. mezipatro, na konci chodby vlevo a výtahem do 2. patra)

Primář: MUDr. Alex Ivančo
Vrchní sestra: Mgr. Martina Faltusová
Počet lůžek: 46

Oddělení vzniklo v lednu 2000, rozšířeno bylo v roce 2018. Nyní má 46 lůžek ve 2-3 lůžkových pokojích s moderním technickým vybavením i pro klienty se zhoršenou pohyblivostí. Pacienti jsou na toto oddělení přijímáni z akutních lůžek, nejčastěji z interního a traumatologického oddělení. Po zlepšení jejich zdravotního stavu klienti odcházejí domů nebo do domovů důchodců nebo do domů sociální péče.

Personál, který zde pracuje, zahrnuje kromě lékařů, zdravotních sester, sanitářů a pomocnic i rehabilitační pracovnice, konziliární odborníky a sociální pracovnici, která zabezpečuje kontinuitu ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácím prostředí.

Oddělení slouží pro klienty Prahy 1 a jeho činnost a příjemné prostředí je velmi kladně hodnoceno jak pacienty samotnými, tak i příbuznými.

Ke stažení

Žádost o přijetí do ODN NNF3