Zřizovatel nemocnice

Oddělení klinické biochemie

Veškeré služby klinické biochemie a hematologie zajišťuje pro Nemocnici Na Františku firma
Citylab spol. s r.o.
Telefonní kontakt: 222 801 257