Zřizovatel nemocnice

Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny

Umístění: 2. patro v zadním traktu budovy
(přes 1. mezipatro a za CT vyšetřovnou po schodech do 2. patra)

Vedoucí lékař: MUDr. Martina Votavová, MBA
Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Alena Nováčková
Počet fyzioterapeutů: 6
Počet ergoterapeutů: 1
Telefonní kontakt: 222 801 295

Oddělení zajišťuje komplexní rehabilitační péči pro hospitalizované klienty na všech lůžkových odděleních a vzhledem ke kapacitním možnostem i pro ambulantní klienty. K dispozici jsou moderní přístroje pro fyzikální terapii. Metodicky využívá současných edukačních programů a technik léčebné tělesné výchovy. Oddělení nemá vlastní lůžka.

Oddělení poskytuje

  • sestavení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního programu
  • podle potřeby zajišťuje vybavení klienta kompenzačními pomůckami
  • kineziologický rozbor
  • motodlahy (ramenní, kolenní)