Zřizovatel nemocnice

Rehabilitační a fyzikální medicína

Umístění
Ambulantní část: 1. mezipatro zadního traktu budovy
Lůžková část: 2. patro zadního traktu budovy
(přes 1. mezipatro a za CT vyšetřovnou po schodech do 2. patra nebo zadním výtahem)

Primář: MUDr. Martin Jindra
Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Dominika Římanová
Vrchní sestra: Kristýna Šaldová, DiS.
Telefonní kontakty
Ambulance – objednání: (prac. dny 7-9, 12-13)
222 801 295
Lůžkové oddělení – informace: 222 801 286

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny se zabývá léčbou onemocnění pohybového systému. Poskytuje komplexní rehabilitační péči jak ambulantním, tak hospitalizovaným pacientům. Na realizaci léčebně rehabilitační péče se podílí vyškolený tým lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotních sester. Jejich práce vychází ze znalostí moderních léčebných postupů, které se používají při různých onemocněních hybného systému.

AMBULANTNÍ REHABILITACE

Ambulantní léčebně rehabilitační péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře a pacient dochází k odborné fyzioterapeutické léčbě nebo k aplikaci prostředků fyzikální terapie v předem domluvených termínech.

LŮŽKOVÁ REHABILITACE

Lůžkové oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny je zaměřeno na komplexní rehabilitační péči o pacienty s poruchami pohybového systému. Vhodně zvolená kombinace individuální fyzioterapie, ergoterapie či fyzikální terapie pomáhá k rychlejšímu obnovení hybnosti, obratnosti a soběstačnosti pacienta, který se může dříve a snáze zapojit do běžného života. Oddělení disponuje třinácti rehabilitačními lůžky.
K rehabilitačnímu pobytu přijímáme pacienty ve stabilizovaném stavu, u kterých je možná aktivní spolupráce a lze u nich očekávat zvládnutí intenzivní rehabilitace. Předpokládaná doba hospitalizace je 2-3 týdny.
V případě plánovaného ortopedického zákroku, který bude vyžadovat následně léčebně rehabilitační péči, doporučujeme, aby se pacienti k rehabilitačnímu pobytu na našem oddělení registrovali co nejdříve po stanovení termínu operace, a to nejlépe osobně.

Ubytování:

Oddělení lůžkové rehabilitace se nachází v příjemných nových prostorách s moderním vybavením. Pokoje mají polohovatelná lůžka se stolky, televizi, wifi připojení k internetu a bezbariérovou koupelnu.
Pečlivě dbáme na kvalitu podávané stravy a dostatečný příjem ovoce a mléčných výrobků. Pacient má možnost výběru ze dvou obědových jídel, pokud nemá dietní omezení.
V rámci pobytu je možné zajistit dietologické poradenství, poradenství ve zdravotně-sociální oblasti a zprostředkování služeb (kadeřnictví, manikúra, pedikúra).

Cena ubytovacích služeb: 200 Kč za každý započatý den pobytu

Prostory lůžkového rehabilitačního oddělení si můžete prohlédnout ve videoklipu.

PROSTŘEDKY LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ LÉČBY

Fyzioterapie
Fyzioterapie je terapeutickým postupem využívajícím různých forem energií (včetně pohybové) k léčebnému ovlivnění patologických stavů. Zabývá se především pohybovým systémem, jeho analýzou. Pomocí specifických diagnostických postupů má možnost ovlivnit i poruchy dalších orgánových systému. Fyzioterapeut pracuje s každým klientem samostatně a terapii přizpůsobuje jeho individuálním potřebám a možnostem. Ke své práci využívá znalostí speciálních technik, metod a postupů, které získává absolvováním odborných kurzů.

Ergoterapie

Ergoterapeut je členem rehabilitačního týmu, který se specifickými metodami a technikami snaží pacientům pomoci k vyšší míře soběstačnosti. V rámci ergoterapie se pacient učí obléknout, najíst, uvařit, podepsat se. U osob s postižením horní končetiny je trénována funkce ruky, v případě kognitivního deficitu je možné terapii zaměřit na trénink paměti, pozornosti, orientace a další. Ergoterapeut také vybírá vhodné kompenzační pomůcky pro soběstačnost a mobilitu a řeší úpravu prostředí k bezbariérovosti. Terapie probíhá individuálně nebo skupinově.

Fyzikální terapie

Součástí léčebně rehabilitační péče je aplikace prostředků fyzikální terapie, která využívá různých přírodních nebo uměle vytvářených druhů energie. V naší nemocnici je využívána celá škála přístrojů, jejichž působením můžeme ovlivnit regenerační a hojivé procesy ve tkáních, snižovat bolest a zvyšovat tak účinnost léčby.

  •   Elektroléčba
•   Léčebný ultrazvuk
•   Magnetoterapie
•   Laserová terapie
•   Terapie rázovou vlna

CENÍK PROCEDUR NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Rázová vlna 1 aplikace 500 Kč
Laser 1 aplikace 100 Kč
Akupunktura vstupní vyšetření 500 Kč
další terapie 200 Kč
Kinezio tape vyšetření + aplikace 90 Kč + 2 Kč/cm