Zřizovatel nemocnice

Radiodiagnostické oddělení

Umístění: RTG v přízemí předního traktu budovy nemocnice, CT a ultrazvuk v 1. mezipatře

Objednání ultrazvuk: 222 801 247
Objednání RTG: 222 801 212
Objednání CT: 222 801 223
Posílání do e-PACS: 222 801 259

Primář: MUDr. Lucie Zabadalová
Vedoucí asistent: Bc. Markéta Kasalická
Počet lékařů: 6
Počet radiolog. asistentů: 7
Počet sester: 2
 

Část oddělení je umístěna v přízemí, kde probíhá registrace a objednávání pacientů k radiodiagnostickým vyšetřením probíhajícím na RTG (IVU, polykací akt, pasáž jícnem, žaludkem a duodenem, fistulografie). Je zde vyšetřovna pro provádění běžného snímkování a vyšetřovna pro skiaskopicko-skiagrafické výkony.
Na všechna vyšetření je třeba žádanka řádně vyplněná indikujícím lékařem obsahující identifikaci pacienta, specifikaci a zdůvodnění požadovaného vyšetření a v případě kontrastních vyšetření vyplnění alergické anamnézy a aktuální hodnotu renálních funkcí (hodnotu kreatininu).

Objednací doby: prostá skiagrafie se provádí bez objednání, IVU a skiaskopická vyšetření do 14 dnů.
Telefonické objednání: 222 801 259

Spektrum vyšetření:

Vylučovací urografie (IVU)

IVU je rentgenové vyšetření, při kterém se pomocí jodové kontrastní látky zobrazí ledviny, močové cesty a močový měchýř. Kontraindikací tohoto vyšetření je alergie na jodové kontrastní látky a významnější porucha funkce ledvin.
Průběh vyšetření:
Vyšetření trvá přibližně 45 minut, kdy se provádí série minimálně 4 RTG snímků a v případě potřeby se doplní o CT sken. Pacient leží na vyšetřovacím stole, radiologický asistent provádí snímkování. Do žíly se aplikuje kontrastní jodová látka (KL). V průběhu aplikace můžete mj. pociťovat nával tepla do těla, sucho v ústech či nutkání na močení. Tyto příznaky po chvíli vymizí. KL se z těla vylučuje močí, proto je vhodné po vyšetření dostatečně pít.
Příprava na vyšetření:
Čtyři dny před vyšetřením jíst nenadýmavou stravu, neomezovat tekutiny. V den vyšetření ráno nejíst, pít přiměřeně vodu. V případě známé lékové či jiné alergie je indikujícím lékařem podána antialergická příprava Prednisonem 40 mg (2 tablety) večer před vyšetřením, ráno 20 mg (1 tableta). Pacienti trpící cukrovkou musí dva dny předem vysadit antidiabetika obsahující účinnou látku metformin (Glucophage, Siofor, Metformin-Teva, Diareg, Stadamet, Vipdomet, Jentadueta).

Polykací akt, Pasáž jícnem, žaludkem a duodenem

Vyšetření, při kterém se pomocí baryové (v případě podezření na poranění trávicí trubice vodné jodové) kontrastní látky zobrazuje trávicí trubice.
Průběh vyšetření:
Vyšetření polykacího aktu trvá zhruba 20 minut, u pasáže může jít až o několik hodin, kdy se pacient v určitých časových intervalech vrací a RTG snímkem se kontroluje průchod KL trávicí trubicí.
Příprava na vyšetření:
Čtyři dny před vyšetřením jíst nenadýmavou stravu, neomezovat tekutiny. V den vyšetření ráno nejíst a nepít.

***

Do 1. mezipatra jsou situovány přístroje pro počítačovou tomografii a ultrazvuk. Provádějí se zde nativní a kontrastní tomografická vyšetření mozku, plic, malé pánve, dutiny břišní a vyšetření pohybového aparátu. Ultrazvukem se vyšetřují orgány dutiny břišní, štítná žláza, tepny a žíly končetin a krku, měkké části těla (svaly, šlachy). Před každým vyšetřením je pacient poučen o jeho průběhu a možných následných komplikacích. Provoz oddělení je nepřetržitý a poskytuje služby nejen hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům z jiných zdravotnických zařízení.

Spektrum vyšetření:

CT břicha, plic, mozku, angiografie tepen

CT je zobrazovací vyšetřovací metoda, která umožňuje za použití rentgenového záření zobrazit tělo v sérii řezů. Často je podávána kontrastní látka pro lepší rozlišení patologické tkáně.
Od ledna 2022 provádíme všechna CT vyšetření na novém přístroji Siemens SOMATOM Drive se dvěma zdroji rentgenového záření, který umožňuje velmi přesnou diagnostiku díky své vysoké rozlišovací schopnosti a dokonalým 3D rekonstrukcím. Pro zobrazení vnitřních orgánů a tkání přístroj používá nižší dávky rentgenového záření, navíc není nutné pacienta zatěžovat vysokými dávkami kontrastních látek. Vyšetření pacienta je tak rychlé, že není potřeba během vyšetření zadržovat dech. Přístroj navíc umožňuje provádět nová speciální vyšetření, jež mohou doplnit diagnostiku o kvalitativně nové informace, které lékař využije pro cílenou léčbu konkrétního pacienta.
Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou obsahující identifikaci pacienta, specifikaci a zdůvodnění požadovaného vyšetření a v případě kontrastních vyšetření vyplnění alergické anamnézy a aktuální hodnotu renálních funkcí (hodnotu kreatininu).
Průběh vyšetření:
Vyšetření trvá přibližně 20 minut. Klient leží na pohyblivém vyšetřovacím stole, který se postupně zasouvá do vlastního vyšetřovacího zařízení. Do žíly se aplikuje kontrastní jodová látka (KL). V průběhu aplikace můžete mj. pociťovat nával tepla do těla, sucho v ústech, pocit na zvracení či nutkání na močení. Tyto příznaky po chvíli vymizí. KL se z těla vylučuje močí, proto je vhodné po vyšetření dostatečně pít. U nekomplikovaného výkonu probíhá vyšetření ambulantně, je možné jíst a pít hned po výkonu, vzhledem k možným pozdním reakcím pacient však zůstává ještě 30 minut v čekárně, kde je pod dohledem zdravotnického personálu. Po celou dobu má v žíle zavedenou kanylu. Dojde-li v průběhu vyšetření k nežádoucím účinkům či reakcím, je pacient poučen, jak má zavolat personál CT.
Příprava na vyšetření:
Je-li vyšetření prováděno nativně, tzn. bez podání kontrastní látky (KL), není zpravidla žádná příprava nutná a po jeho ukončení nejsou nutná žádná omezení.
Jedná-li se o vyšetření, kde je podání KL indikováno, je lépe 4 dny před vyšetřením jíst nenadýmavou stravu, neomezovat tekutiny. V den vyšetření ráno nejíst, pít přiměřeně vodu. V případě známé lékové či jiné alergie je indikujícím lékařem podána antialergická příprava Prednisonem 40 mg (2 tablety) večer před vyšetřením, ráno 20 mg (1 tableta). Pacienti trpící cukrovkou musí dva dny předem vysadit antidiabetika obsahující účinnou látku metformin (Glucophage, Siofor, Metformin-Teva, Diareg, Stadamet, Vipdomet, Jentadueta).
Objednání:
Objednání na CT vyšetření se provádí telefonicky, kde vám sdělíme nejbližší volný termín. Akutní případy se provádějí po předchozí dohodě indikujícího a vyšetřujícího lékaře v co nejkratší možné době.
U CT krční (při podezření na úraz), hrudní a bederní páteře či vedlejších dutin nosních se jedná o vyšetření zpravidla bez použití kontrastní látky a není na ně potřeba žádné zvláštní přípravy.
Telefonické objednání: 222 801 223

Sonografie břicha

Čtyři dny před vyšetřením je lépe jíst nenadýmavou stravu. V den vyšetření pacient od půlnoci nejí, nepije, nekouří, nepolyká žádné léky a nežvýká.
Na ostatní sonografická vyšetření není žádná příprava nutná.
Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou obsahující identifikaci pacienta, specifikaci a zdůvodnění požadovaného vyšetření.
Telefonické objednání: 222 801 247