Zřizovatel nemocnice

Ústavní lékárna

Umístění: v přízemí, za centrální ambulancí chirurgických a ortopedických oborů (od hlavního vchodu vpravo)

Vedoucí: Mgr. Martina Nýdrle
Počet pracovníků:
3 magistři a 2 farmaceutičtí laboranti

Provozní doba lékárny pro veřejnost: v pracovních dnech 8.00-16.30 hodin.
Provozní doba prodejny zdrav. potřeb: v pracovních dnech 9.00-15.30 hodin.

Lékárna patří k historicky nejstarším oddělením nemocnice, funguje již od roku 1624. Tak jako v minulosti slouží k zásobování léky a zdravotnickým materiálem nejen pro lůžková oddělení, ale i všem příchozím občanům (značné procento tvoří i turisté z okolních hotelů a penzionů).

Lékárna a prodejna zdrav. potřeb

Lékárna a prodejna zdrav. potřeb