Zřizovatel nemocnice

Ústavní lékárna

Umístění: v přízemí, za centrální ambulancí interních oborů (od hlavního vchodu vlevo)

Vedoucí: Mgr. Martina Nýdrle
Počet pracovníků:
3 magistři a 2 farmaceutičtí laboranti

Provozní doba: v pracovních dnech 8.00-16.30 hodin.

Lékárna patří k historicky nejstarším oddělením nemocnice, funguje již od r. 1624. Tak jako v minulosti slouží k zásobování léky a zdravotnickým materiálem nejen pro lůžková oddělení, ale i všem příchozím občanům (značné procento tvoří i turisté z okolních hotelů a penzionů).