Zřizovatel nemocnice

Ceník plastických výkonů

Ceník plastických výkonů – 5/2018

Ceník plastických výkonů – 11/2015

Tyto výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.