Zřizovatel nemocnice

Ceník plastických výkonů

Ceník plastických výkonů – 5/2018

Tyto výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.