Zřizovatel nemocnice

Certifikát kvality a bezpečí

Nemocnice Na Františku je akreditované zdravotnické zařízení, které splňuje všechny potřebné standardy pro poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Kvalita a bezpečnost poskytované péče byly ověřeny Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. Na základě akreditačního šetření byl nemocnici udělen Certifikát kvality a bezpečí.

Certifikát kvality a bezpečí