Zřizovatel nemocnice

Regulační poplatky

Pacient, který je účasten na veřejném zdravotním pojištění, hradí podle zákona regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby. Za využití lékařské pohotovostní služby se považuje poskytnutí zdravotních služeb v Nemocnici Na Františku v pracovních dnech od 17 do 7 hodin a dále v sobotu, v neděli a ve svátek. Regulační poplatek se neplatí, pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledá, že stav pacienta vyžaduje hospitalizaci.