Zřizovatel nemocnice

Žádosti a dokumenty

Žádost o nahlédnutí či pořízení fotokopie ze zdravotnické dokumentace