Zřizovatel nemocnice

Žádosti a dokumenty

Žádost o nahlédnutí či pořízení fotokopie ze zdravotnické dokumentace

Žádost o přijetí do ODN NNF

Čekací doby vyšetření / operace (aktualizováno 4/2022)

Seznam informovaných souhlasů (aktualizováno 4/2022)