Zřizovatel nemocnice

Zdravotně sociální služby

NNF poskytuje základní sociální poradenství bez úhrady dle §37, ods. 1 písm. a) a §72, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Zdravotně sociální služby zajišťuje zdravotně sociální pracovnice.

Mgr. Kateřina Benešová

Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8
110 00 Praha 1
Tel. i fax. 222 801 250

e-mail: benesova@nnfp.cz.

Kancelář se nachází v 2. mezipatře hlavní části budovy (vedle oddělení MOJIP).

Konzultace: pondělí – pátek po telefonické domluvě denně

            bez objednání – středa 14:00–16:00 hodin.

Zdravotně sociální pracovnice dochází za pacienty na oddělení a má pracovní aktivity i mimo budovu.

Komu je sociální služba určena

a) pacientům zcela osamělým, kteří z nějakého důvodu (např. nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti atd.) nejsou schopni svoji situaci řešit;

b) pacientům, kteří nejsou schopni svoji nepříznivou sociální situaci zvládnout vlastními silami a to ani s pomocí svých blízkých;

c) rodinným příslušníkům zde hospitalizovaných pacientů, kteří potřebují poradenství a konzultace ohledně nastalé situace a jejího možného řešení.

Sociální práce ve zdravotnictví a činnost zdravotně sociální pracovnice

Sociální práce ve zdravotnictví je nedílnou součástí léčebného procesu, patří ke komplexnosti léčby. Sociální práce je prací týmovou. Je uskutečňována v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, s úřady, zdravotnickými a sociálními zařízeními atd. podle toho, co konkrétní situace pacienta vyžaduje. Sociální práce ve zdravotnictví napomáhá při zmírňování či odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci. Zdravotně sociální pracovnice podporuje aktivní účast pacientů a jejich blízkých na rozhodování o možnostech další péče po propuštění. Cílem je poskytnout informace potřebné k výběru a zajištění optimální zdravotně sociální péče o pacienta po propuštění. Při řešení sociální situace pacienta je důležité získat objektivní pohled na jeho situaci.

Příklady nejčastější konkrétní pomoci:

  • poradenství či zajišťování pečovatelské služby, ošetřovatelské agentury, následné péče,
  • informace o sociálních zařízeních,

pro dlouhodobě nemocné pacienty a jejich rodinné příslušníky či blízké i pomoc při zařizování žádostí o přijetí do domovů pro seniory nebo jiných sociálních pobytů atd.

Ke stažení

Žádost o přijetí do ODN NNF