Zřizovatel nemocnice

Modernizace přístrojového vybavení

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku

logo

Název projektu: Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343
Termín realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Předmětem projektu je zásadní modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice Na Františku podporovaných výzvou s cílem významně zlepšit kvalitu a rozsah poskytované zdravotní péče a zvýšit schopnost nemocnice reagovat na současnou pandemii COVID-19 a další hrozby infekčních chorob, protože pořízením souboru špičkového vybavení bude zajištěn další rozvoj těch oddělení nemocnice, které jsou do boje zapojena nejvíce a též se zkrátí doba vyšetření a zvýší se tak možnost poskytnout péči více pacientům. Nová zařízení zlepší kvalitu péče na nejvíce zasažených pracovištích: Interna, JIP, chirurgie, ortopedie, anestezie, operační sály, diagnostika.

Dokumenty ke stažení:
Plakát