Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Vyjádření starosty Prahy 1

25. 03. 2019 
 - NNF

Zprávu vydala MČ Praha 1 ústy pana starosty Mgr. Pavla Čižínského jako reakci na jednání zástupců MČ Praha 1, zástupců Nemocnice Na Františku a Magistrátu hl. m. Prahy minulý týden. Zpráva hovoří o další koncepci a systému fungování Nemocnice Na Františku v rámci generelu pražského zdravotnictví.

"Nemocnici Na Františku jsme, spolu s řadou politiků z magistrátu, zachránili před podvodnou privatizací v roce 2018. Tehdy se předchozí vedení Prahy 1 pod starostou Lomeckým snažilo dát nemocnici do soukromých rukou a začlenit ji tak do některého z privátních zdravotnických koncernů (zájem měly např. Agel či Penta).

Dnes už se od tohoto podivného privatizačního pokusu distancují i ti politici, kteří za něj byli tehdy odpovědni. Celá Praha si uvědomila, že Nemocnici Na Františku opravdu potřebuje a že se Praha musí zdravotnictví věnovat mnohem více, než dříve. Dříve totiž Praha příliš spoléhala na existenci fakultních nemocnic, které zřizuje stát, a nebyla sama dostatečně aktivní ohledně svých vlastních, komunálních zdravotnických zařízení.

Praha 1 se pod novým vedením snaží, jak v oblasti zdravotnictví, tak i ve všem dalším našem konání, co nejefektivněji spolupracovat s hlavním městem Prahou. Doba, kdy se magistrát a Praha 1 vzájemně blokovaly nebo si dokonce dělaly schválnosti, už skončila.

Z jednání se zástupci hlavního města Prahy nyní vyplývá, že Praha hodlá začít provozovat podstatně aktivnější politiku v oblasti zdravotnictví a že chce zejména mnohem úžeji koordinovat činnost právě komunálních zdravotnických zařízení. Základním kamenem této pražské krajské zdravotnické politiky má být právě zachování Nemocnice Na Františku a její další rozvoj, jehož východiskem má být stávající objem a struktura poskytované zdravotní péče.

Mezi variantami je i záměr přímého provozování nemocnice hlavním městem, což ostatně zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo již před rokem. Pokud hlavní město Praha svůj názor nezmění a bude i nadále chtít začít provozovat Nemocnici Na Františku přímo, Praha 1 s tímto bude souhlasit. Nemocnice Na Františku má celopražský význam a z pozice magistrátu bude její rozvoj a koordinace spolupráce s ostatními komunálními zdravotnickými zařízeními v celé Praze mnohem snazší."

Mgr. Kateřina Písačková
tisková mluvčí / vedoucí oddělení vnějších vztahů
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram