Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Chirurgická léčba obezity

02. 01. 2021 
 - NNF

V Nemocnici Na Františku je nyní možné podstoupit chirurgickou léčbu obezity

Pacienti z celé České republiky, kteří se potýkají s obezitou a jejími zdravotními komplikacemi, mohou nově absolvovat léčbu na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Františku, na němž začínají provádět celé spektrum bariatrických výkonů, včetně reoperací. Obezitou, která je považována za závažné chronické onemocnění, trpí v Česku více než 20 % mužů a 17 % žen. V Nemocnici Na Františku plánují odoperovat přibližně 250 obézních pacientů ročně.

„Nemocnice Na Františku je stabilizovaná a dále úspěšně rozšiřuje poskytovanou péči, nejnověji prostřednictvím bariatrických operací, které představují chirurgickou formu léčby obezity,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma a upozornil, že radnice už pro tuto léčbu začala postupně uvolňovat finanční prostředky z celkové částky 3,5 milionu korun, která je k tomuto účelu v letošním roce připravena.

Zřízení metabolicko-bariatrické jednotky na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Františku je součástí rozvojové koncepce nemocnice, která zohledňuje potřeby pacientů i aktuální trendy v medicíně. „Těší mě, že jsme pro bariatrickou chirurgii získali zkušeného odborníka, jakým je pan doktor Michael Vraný. Věřím, že se jemu a jeho týmu podaří v naší nemocnici vybudovat jedno z největších center metabolicko-bariatrické chirurgie v České republice,“ sdělil primář chirurgického oddělení a ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart.

Podle chirurga Michaela Vraného se budou Na Františku provádět především bypassové operace, jejichž princip spočívá v tom, že při nich dochází nejen ke zmenšení objemu žaludku, ale také k překlenutí části tenkého střeva, čímž se zmenší plocha pro vstřebávání potravy. Tento zákrok v organismu vyvolá určité metabolické změny, kterými se kromě obezity léčí i některá přidružená onemocnění, jako je cukrovka, zvýšený krevní tlak, syndrom spánkové apnoe nebo syndrom polycystických vaječníků u žen.

Významný efekt má bypassová operace u obézních pacientů s cukrovkou. „Pacienti s diabetem 2. typu, kteří jsou léčeni konzervativními metodami - léky nebo inzulinem, ve většině případů odchází po operaci domů pouze se základními léky. Aplikace inzulinu u nich již poté není nutná,“ vysvětlil Vraný. Zároveň dodal, že pro každého pacienta je vhodný jiný typ operace. Ten se vždy stanovuje na základě komplexního vyšetření pacienta, včetně specializovaného psychologického vyšetření, a zhodnocení všech faktorů, které mají vliv na výsledek zákroku.

Úspěch léčby totiž závisí nejen na perfektně provedeném chirurgickém zákroku a jeho správném výběru pro konkrétního pacienta, ale v první řadě na pacientově spolupráci. „Je velmi důležité, aby pacient po operaci dlouhodobě spolupracoval s ošetřujícími lékaři a dodržoval jimi navržená doporučení. Zejména je potřeba, aby změnil stravovací návyky, zvýšil fyzickou aktivitu a zaměřil se na pozitivní vnímání sebe sama,“ upozornil Vraný, který má s léčbou obézních pacientů více než dvacetileté zkušenosti.

Bariatrické operace jsou vhodné pro pacienty, jimž obezita znesnadňuje život, avšak nejsou schopni ji řešit jiným způsobem, a to ani s pomocí obezitologa či nutričního terapeuta. Zdravotním důvodem k provedení operace je index tělesné hmotnosti (BMI) nad 40, případně i nižší, pokud pacient trpí dalšími přidruženými onemocněními nebo potřebuje snížit hmotnost například před ortopedickou operací. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny.

Fotografie z tiskové konference k otevření bariatrického oddělení v NNF:


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram