Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Test nových navigačních a informačních systémů

01. 09. 2021 
 - NNF

Testujeme nový navigační a informační systém pro pacienty. Zúčastnit se může i vy.

16. srpna 2021

V Nemocnici Na Františku probíhá testování dvou prototypů unikátního navigačního a informačního systému určeného speciálně pro zdravotnická zařízení. Řešení má zajistit interaktivní a přesnou navigaci pacientů a návštěvníků po nemocničním areálu a poskytnout pacientům či jejich blízkým veškeré potřebné informace související s léčbou. Současně má zefektivnit práci zdravotníků. Pacienti a návštěvníci nemocnice si mohou tyto novinky vyzkoušet od 16. srpna do 12. září.

Nově vyvinuté systémy mají pacientům a návštěvníkům nemocnice pomáhat nejen s orientací, ale zároveň jim poskytnout rozsáhlý informační servis. Pacientům či jejich blízkým budou například zasílat informace o plánovaných vyšetřeních, stanovených diagnózách, léčebném postupu, užívání předepsaných léků nebo navazujících kontrolách. Dokážou také najít nejrychlejší trasu do nemocnice, včetně linek hromadné dopravy, či dovést pacientovi návštěvu až na pokoj.

Testování obou systémů bude probíhat na vybraných trasách ve dvou fázích – ve 2. polovině srpna bude možné vyzkoušet jeden prototyp a v 1. polovině září druhý prototyp. Záměrem je, aby si nový navigační a informační systém vyzkoušelo co nejvíce lidí. Testování bude proto přístupné nejen předem osloveným pacientům, ale i všem návštěvníkům nemocnice. Stačí, když se zájemci v běžnou denní dobu dostaví na recepci u hlavního vchodu do nemocnice, kde se jich ujme proškolený personál.

O projektu

Projekt navigačního a znalostního systému vznikl v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je financován Evropskou unií, hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1. Záměrem projektu je podpořit české firmy ve výzkumu a vývoji zcela nového unikátního řešení a zvýšit tím jejich konkurenceschopnost na mezinárodním trhu. Celková výše schválené podpory pro tento projekt činí necelých 42 milionů korun.

Zmíněná dvě pilotně testovaná řešení vyšla jako vítězná z výběru, kterého se na počátku procesu účastnilo 10 uchazečů. Pokud se v tomto ostrém testu potvrdí splnění všech zadaných podmínek a ověří se přínos těchto řešení nejen pro všechny věkové skupiny pacientů a návštěvníky nemocnice, ale i pro zdravotníky, bude si moci jakékoliv z těchto řešení pořídit kterékoliv zdravotnické zařízení v České republice či Evropské unii za tržní cenu.

Nemocnice Na Františku se realizace projektu účastní jako zadavatel, který zároveň poskytuje testovací prostory pro pilotní ověření obou systémů. V případě zájmu by si díky tomu mohla Nemocnice Na Františku v budoucnu jeden z úspěšně vyvinutých systémů pořídit za výrazně lepších finančních podmínek, které zohlední realizační podporu tohoto projektu.

Na závěr je velice důležité zdůraznit, že cílem tohoto PCP projektu je vyvinout specifický a unikátní systém nikoliv pro jednu nemocnici, ale podpořit vývoj řešení, které má potenciál uplatnit se u široké palety zdravotnických zařízení a ústavů nejen na českém a evropském trhu.

----------------------
Název projektu: Navigační a znalostní systém pro Nemocnici Na Františku
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000457
Více informací o projektu naleznete zde.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram