Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Pražští praktičtí lékaři se sešli v Nemocnici Na Františku

31. 05. 2024 
 - NNF

Ve čtvrtek 30. května se v Nemocnici Na Františku konalo setkání praktických lékařů z Prahy 1 a dalších pražských městských částí. Akci pořádal zřizovatel nemocnice, městská část Praha 1, ve spolupráci s Nemocnicí Na Františku a obvodním sdružením České lékařské komory v Praze 1. Záštitu nad touto událostí převzal radní pro zdravotnictví Michal Müller. Součástí programu byly odborné přednášky i prezentace několika nemocničních oddělení.

Účastníci se začali scházet již půl hodiny před oficiálním zahájením, kdy se otevřely dveře konferenčního sálu nemocnice, který se brzy téměř zaplnil. V 16 hodin zahájila setkání tisková mluvčí nemocnice Lucie Krausová. Následně pronesl úvodní slovo radní Prahy 1 Michal Müller, který zdůraznil význam této akce nejen pro sdílení znalostí a zkušeností mezi lékaři, ale také pro posílení jejich vzájemné spolupráce.

Následně přivítal hosty v sále náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči Nemocnice Na Františku prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc., který podtrhl význam interdisciplinární spolupráce mezi různými odděleními nemocnice a praktickými lékaři. Představil rovněž interní oddělení nemocnice specializující se na léčbu vnitřních onemocnění, kde působí jako primář.

Sérii odborných přednášek zahájila MUDr. Magdalena Stefanová, Ph.D. s tématem Prevence a léčba kolorektálního karcinomu, kde zdůraznila význam včasné diagnostiky a moderní přístupy k léčbě tohoto závažného onemocnění. Následovala přednáška MUDr. Vlasty Pivarčiové na téma Moderní léčba diabetes mellitus, která informovala o nejnovějších trendech v léčbě diabetu, včetně moderních léků a technologií pro monitorování hladiny cukru v krvi.

Další část programu byla věnována ortopedii. Primář MUDr. Miroslav Sinkule představil ortopedické oddělení, které se specializuje na komplexní léčbu pohybového aparátu. MUDr. Ondřej Hudík následně představil moderní trendy v artroskopických ošetřeních a MUDr. Marek Žižka ve své přednášce prezentoval novinky v endoprotetice.

Program pokračoval vystoupením MUDr. Josefa Lišky na téma Ošetření chronických ran, kde přiblížil nejnovější metody ošetřování obtížně hojících se poranění. Následovalo představení chirurgického oddělení primářem MUDr. Robertem Stonem, který přiblížil specifické oblasti a výkony, na které se chirurgické oddělení zaměřuje.

Primářka MUDr. Lucie Zabadalová představila služby radiodiagnostického oddělení. PhDr. Martina Hrdinová informovala o nové nemocniční laboratoři a o službách, které laboratoř může praktickým lékařům nabídnout. Závěrečná prezentace patřila primáři MUDr. Pavlu Dejmalovi, který představil gynekologické oddělení.

Po skončení odborného programu následovalo společenské setkání, které poskytlo účastníkům příležitost k neformálním rozhovorům a navazování kontaktů. Diskuze o prezentovaných tématech a sdílení zkušeností v příjemné atmosféře posílily profesní vztahy a spolupráci mezi lékaři.

Setkání praktických lékařů v Nemocnici Na Františku bylo nejen odbornou událostí, ale i příležitostí k posílení spolupráce v oblasti komplexní péče o pacienty. Velký zájem praktických lékařů o tuto akci a jejich pozitivní ohlasy organizátory i přednášející velmi potěšily.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram