Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Mamologická chirurgie

Chirurgické oddělení Nemocnice na Františku poskytuje specializovanou péči o pacienty s onemocněním mléčné žlázy. Tato léčba zahrnuje celou škálu operačních výkonů jak na vlastním prsu, tak i na spádovém lymfatickém systému. Základem naší léčby je vždy individuálně zvolený přístup ke každému případu, proto pravidelně každý týden zasedá mezioborová komise pro nádorová onemocnění prsu, která je složená z odborníků z oblasti onkologie, chirurgie, radiodiagnostiky a histopatologie. Posuzuje každé onemocnění prsu s vysloveným podezřením na nádorové onemocnění a odborně stanovuje individuální léčebný plán pro každou pacientku.

Spolupracujeme s Onkologickou klinikou VFN zastoupenou prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc., předním radiodiagnostickým centrem Breast Unit Prague pod vedením primářky MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D., laboratoří BIOLAB Praha, Ústavem nukleární medicíny VFN a dalšími.

V chirurgické léčbě užíváme chirurgicko-plastické postupy a návaznost rekonstrukčních výkonů je zajištěna erudovaným plastickým chirurgem. Pro benigní léze jsou nejčastější chirurgické výkony: incize, drenáže, excize, exstirpace a chirurgické biopsie.

Pro maligní onemocnění prsu je často nutné operovat nejen samotný nádor v  prsu, ale provést zákrok i v oblasti spádových mízních uzlin. Operačním výkonem na prsu je buď prs záchovný výkon, kdy lze nádor chirurgicky odstranit tak, že prs zůstane zachován a při operaci se odstraní pouze nádor s dostatečným lemem okolní nepostižené tkáně. Anebo odstranění celého prsu – totální mastektomie, kdy je nutné nádor léčit odstraněním celého prsu.

Prs šetřící výkony BCS (Breast Conserving Surgery) u časného karcinomu prsu jsou na našem pracovišti prováděny ve většině případů. Operační postup volíme podle všech podmínek onkochirurgie (radikalita výkonu, vyšetření spádových uzlin apod.), ale nezapomínáme ani na kosmetický efekt operace, který je důležitou součástí chirurgické léčby karcinomu prsu.

Výkony na spádových uzlinách jsou axilární lymfadenektomie, kdy se odstraňují všechny uzliny v podpaží, a biopsie sentinelové uzliny, kdy se odstraní pouze sentinelová uzlina. Jako sentinelová uzlina je označována tzv. první spádová lymfatická uzlina, do které odtéká míza z oblasti primárního nádoru. Sentinelovu uzlinu je nutné před operací označit isotopem podaným do oblasti nádoru a následně pak pomocí scintigrafické kamery identifikovat a vyjmout k histologickému vyšetření, které je důležité pro vlastní ohodnocení nádorového onemocnění. Označení sentinelové uzliny provádí Ústav nukleární medicíny VFN. Naše oddělení od září 2013 disponuje novým přístrojem pro detekci sentinelové uzliny s dotykovou obrazovkou, který je prvním svého druhu v naší republice a byl zakoupen MČ Praha 1.

Je-li nutné odstranění celého prsu, pak nabízíme ženám možnost konzultace s plastickým chirurgem, který doporučí nejvhodnější typ pooperační rekonstrukce prsu. Dále jsou naše pacientky před propuštěním edukovány rehabilitační pracovnicí vhodnými rehabilitačními cvičeními, které zlepší pooperační rekonvalescenci. Pro všechny ženy s odstraněným prsem jsou k dispozici zdravotnické pomůcky, tzv. epitézy. Epitézy se vkládají do normální nebo speciálně upravené podprsenky tak, že na oblečené ženě není poznat, že má prs odstraněný.

Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz

Ambulance

MUDr. David Erhart

Lékař Kontakt →

MUDr. Mgr. Barbora Englcová, MBA, LL.M.

Lékařka Kontakt →

MUDr. Lucie Vejrostová

Lékařka Kontakt →

MUDr. Jakub Pros

Lékař Kontakt →

PONDĚLÍ09:00 – 12:00MUDr. Mgr. Barbora Englcová, MBA, LL.M.
ÚTERÝ11:30 – 14:00MUDr. Lucie Vejrostová
PÁTEK12:00 – 14:00MUDr. Jakub Pros
Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz

Pacienti se před příchodem do ambulance nahlásí v kartotéce (hlavní budova, přízemí vlevo)

hlavní budova, přízemí vlevo, na konci chodby (odborné poradny)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram