Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Mamologická chirurgie

Jsme předním českým pracovištěm pro chirurgickou léčbu rakoviny prsu s největším počtem prováděných operací prsu v Praze. Naši lékaři jsou specialisté na chirurgické odstranění nádoru prsu a s tím spojené operační výkony na spádovém lymfatickém systému.

Komplexní péče o pacientky

O naše pacientky je komplexně postaráno - základem naší péče je vždy individuálně zvolený léčebný plán. Pravidelně každý týden zasedá multioborový mamární tým pro nádorová onemocnění prsu, jehož členy jsou odborníci z oblasti onkologie, chirurgie, plastické chirurgie, radiodiagnostiky a histopatologie. Mamární tým posuzuje onemocnění každé pacientky individuálně. Jednotlivé léčebné postupy na sebe navazují a pacientkám se tak dostane komplexní medicínské i další podpůrné péče.

Spolupracujeme s Onkologickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zastoupenou prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc., předním radiodiagnostickým centrem Breast Unit Prague pod vedením primářky MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D., laboratoří BIOLAB Praha a dalšími.

Jaké operace provádíme

Operujeme zhoubné (maligní) i nezhoubné (benigní) nádory prsu.

U zhoubných onemocnění prsu je často nutné operovat nejen samotný nádor v prsu, ale provést zákrok i v oblasti spádových lymfatických uzlin. Podle rozsahu nádoru je možné provést buď tzv. prs záchovný výkon, při němž prs zůstane zachován a při operaci se odstraní pouze nádor s dostatečným lemem okolní nepostižené tkáně, nebo odstranění celého prsu, tzv. totální mastektomie, kdy je nutné nádor léčit odstraněním celého prsu. Tento výkon má několik variant, které jsou indikovány individuálně.

Prs šetřící výkony u časného karcinomu prsu jsou na našem pracovišti prováděny nejčastěji. Operační postup volíme v souladu s dodržováním onkochirurgických podmínek (radikalita výkonu, vyšetření spádových uzlin apod.), ale nezapomínáme ani na kosmetický efekt operace, který je důležitou součástí chirurgické léčby karcinomu prsu.

V chirurgické léčbě užíváme plasticko-chirurgické výkony. Rekonstrukční výkony, tedy vytvoření či modelace nového prsu pomocí plastické operace, jsou vždy prováděny erudovaným plastickým chirurgem.

Výkony na spádovém lymfatickém systému

Na spádových uzlinách se provádí buď tzv. axilární lymfadenektomie, kdy se odstraňují všechny uzliny v podpaží, nebo biopsie sentinelové uzliny, kdy se odstraní pouze sentinelová uzlina.

Jako sentinelová uzlina je označována tzv. první spádová lymfatická uzlina, do které odtéká míza z oblasti primárního nádoru. Sentinelovu uzlinu je nutné před operací označit izotopem podaným do oblasti nádoru a následně pak pomocí scintigrafické kamery identifikovat a vyjmout k histologickému vyšetření, které je důležité pro vlastní ohodnocení nádorového onemocnění. Označení sentinelové uzliny provádí Ústav nukleární medicíny VFN.

Návaznost na plastickou chirurgii

Pokud je z léčebného hlediska nutné odstranění celého prsu, pak nabízíme ženám možnost konzultace s naším plastickým chirurgem, který doporučí nejvhodnější typ pooperační rekonstrukce prsu.

Některé druhy plastických výkonů jsou dostupné také pro pacientky po prs záchovných výkonech. Naše zařízení nabízí možnost tzv. fat transferu, což je přenos vlastního tuku z některých tělních partií (nejčastěji stehen či břicha) do operovaného prsu k doplnění chybějící části žlázy.

Rekonstrukční a plastické výkony mohou být provedeny až po onkologické léčbě a schválení onkologem. Ve výjimečných případech lze provést také okamžitou rekonstrukci - provedení mastektomie s okamžitou rekonstrukcí implantátem. Tento výkon však také  musí být schválen onkologem. 

Rekonstrukční a plastické operace prsu jsou vždy prováděny ve spolupráci s oddělením plastické chirurgie naší nemocnice pod vedením erudovaného plastického chirurga MUDr. Josefa Kulhánka, MBA.

Jak probíhá odstranění nádoru prsu a rekonstrukce prsu na našem pracovišti se můžete podívat v tomto videu.

Pooperační péče

Rehabilitace

Naše pacientky jsou před propuštěním z hospitalizace edukovány rehabilitačními pracovnicemi, které jim vysvětlí a ukážou vhodná rehabilitační cvičení pro zefektivnění pooperační rekonvalescence.

Lymfatické masáže

U menšího počtu pacientů se po určité době od operace může objevit lymfatický otok.

Výskyt lymfedému se pohybuje mezi 5–35 %. Výrazně závisí na tom, zda chirurgický zákrok na prsu byl spojen i s odstraněním lymfatických uzlin v podpaží a zda bylo provedeno po operaci ozáření. K projevu lymfatického otoku dochází vzácně ihned po operaci, většinou však v určitém odstupu, od měsíců až po několik let od operačního výkonu. Nejčastěji se lymfedém končetiny objevuje cca 1,5 roku po chirurgickém výkonu. (Zdroj: BARKMANOVÁ, J. a JELÍNKOVÁ A., Lymfatický otok po operacích prsu, Liga proti rakovině Praha.)

Pokud se po operaci začnou tvořit lymfatické otoky, nabízíme pacientkám odbornou lymfoterapeutickou péči v podobě lymfatických masáží, které v naší nemocnici provádí certifikovaná terapeutka. Případně je možné provést odborný lymfotaping aplikací tejpu. Z našich zkušeností vyplývá, že tyto metody mají na eliminaci otoků velmi příznivý vliv.

Prsní náhrady

Pro všechny ženy s odstraněným prsem jsou k dispozici zdravotnické pomůcky, tzv. epitézy. Epitézy se vkládají do normální nebo speciálně upravené podprsenky tak, že na oblečené ženě není poznat, že má prs odstraněný. Každá žena odchází z nemocnice s poukazem na epitézu i jednu speciální podprsenku.

Operace nádorů prsu u mužů

I když se nádory prsu týkají ve většině případů ženské populace, mohou se však objevit i u mužů. Výskyt tohoto onemocnění je u mužů asi stokrát nižší než u žen. Většinou je spojen s Klinefelterovým syndromem nebo s dědičnou mutací BRCA2. Nejčastěji jsou ohroženi muži mezi 60 a 70 lety.

Přestože v souvislosti s rakovinou prsu hovoříme především o pacientkách, obrátit se na nás mohu samozřejmě i muži, u nichž operace nádorů prsu taktéž provádíme.

Objednání do mamologické poradny
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz

Ambulance

MUDr. Lucie Vejrostová

Vedoucí lékařka Kontakt →

MUDr. Mgr. Barbora Englcová, MBA, LL.M.

Lékařka Kontakt →

MUDr. David Erhart

Lékař Kontakt →

PONDĚLÍ09:00 – 12:00MUDr. Mgr. Barbora Englcová, MBA, LL.M.
ÚTERÝ11:30 – 14:00MUDr. Lucie Vejrostová
Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz
hlavní budova, přízemí vlevo, na konci chodby (odborné poradny)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram