Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Bariatrická chirurgie

Zabýváme se léčbou obezity včetně přidružených onemocnění (zejména cukrovky) chirurgickými metodami.

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ZPMV, ZPŠ, RBP

Obezita byla v roce 2012 uznána jako závažné chronické onemocnění, které musí být léčeno, aby se předešlo dalšímu poškození zdraví. Léčba může probíhat konzervativně nebo chirurgicky (prostřednictvím operačního zákroku). Bylo prokázáno, že po vhodně zvoleném chirurgickém zákroku dochází nejenom k výraznému snížení hmotnosti, ale velmi významnému zlepšení až vyléčení přidružených onemocnění (komorbidit), které zahrnujeme pod název metabolický syndrom. Nejvýznamnějšími z těchto onemocnění jsou

 • cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu),
 • zvýšený krevní tlak (hypertenze),
 • ztučnělá játra nebo z nich vzniklý chronický zánět jater (steatóza jater, steatohepatitis),
 • zvýšené tuky v krvi nebo jejich nepříznivý poměr (hyperlipidemie, dyslipidemie),
 • zástava dechu ve spánku (syndrom spánkové apnoe),
 • u žen pak hormonální změny, které se podílí na tvorbě mnohočetných cyst vaječníků (syndrom polycystických ovárií) a které znemožňují těhotenství,
 • do této skupiny patří také dna, která je způsobena vysokou kyselinou močovou.

Proto při chirurgické léčbě klademe důraz právě na metabolickou část. Tzv. metabolicko-bariatrická chirurgie je zejména efektivní při léčbě cukrovky 2. typu. Téměř všichni pacienti závislí na léčbě inzulinem jsou propuštěni pouze s medikamentózní léčbou.

Dobře provedený chirurgický výkon a jeho správný výběr pro konkrétního pacienta je samozřejmou podmínkou úspěchu, není však jeho garancí. Pacientova spolupráce je nejdůležitější a nezbytnou podmínkou. Pacient bere na vědomí, že:

 • na něm závisí výsledek celé léčby,
 • bude spolupracovat s ošetřujícími lékaři a dbát jejich pokynů,
 • bude pracovat na změně životního stylu včetně:
  • stravovacích návyků
  • složení stravy
  • fyzické aktivity
  • přijetí sebe sama

Pacienti vhodní k bariatrické operaci

 • obézní s BMI > 40 kg/m2
 • obézní s BMI < 40 kg/m2 +
  • obézní s komorbiditami, zejména některým z projevů metabolického syndromu (diabetes)
  • obézní s psychologickou nebo psychiatrickou indikací
  • obézní s nutností snížení hmotnosti před ortopedickou operací
  • obézní s nutností snížení hmotnosti před kardiochirurgickou operací
  • obézní s nutností snížení hmotnosti z důvodů onkologických (zejména karcinomu prsu)
 • obézní s nutností snížení hmotnosti po selhání primární operace, zejména po gastrické bandáži, gastrické plikaci, ale také po sleeve gastrektomii, gastrických bypassech nebo u pacientů, kteří nedosáhli požadovaného snížení hmotnosti po jakémkoliv typu operace
 • řešení gastroesofageálního refluxu (vracení žaludečních šťáv) vč. hiátových hernií při nebo po bariatrické operaci

Kalkulačka pro výpočet BMI

Objednání na konzultaci

Pokud vám obezita znesnadňuje život, způsobuje zdravotní potíže a jste rozhodnutí ji řešit, pak neváhejte a poraďte se o možnostech její léčby s MUDr. Michaelem Vraným. Konzultace je hrazená zdravotními pojišťovnami a není k jejímu absolvování nutné doporučení od praktického či jiného ošetřujícího lékaře.

Pro objednání zašlete vyplněný Formulář pro zájemce o bariatrickou operaci na e-mail: bariatrie@nnfp.cz.uvirt126.active24.cz

Základní typy operací

 • gastrický bypass s jedním spojením (OAGB) – tzv. minigastrický bypass
 • gastrický bypass R-Y (dvě spojení)
 • sleeve gastrektomie – odstranění větší části žaludku – tzv. tuba
 • SADI-S – gastrický bypass s jedním spojením, navazuje na sleeve gastrektomii v jedné nebo dvou dobách
 • přeměna typu operace po předchozím výkonu – není dosaženo předpokládaného snížení hmotnosti nebo je opětovné přibírání na váze tzv. „redo“ operace
 • další typy operací, méně často prováděné

Galerie

Naším partnerem je:

MUDr. Michael Vraný

Zástupce primáře Kontakt →

MUDr. Filip Doleček

Lékař Kontakt →

MUDr. Tomáš Záhora

vedoucí lékař Kontakt →

Pondělí08:30 – 14:30MUDr. Michael Vraný
Úterý14:00 – 16:00MUDr. Michael Vraný
Středa14:00 – 16:00MUDr. Michael Vraný
Čtvrtek08:30 – 14:30MUDr. Michael Vraný
Pátek13:00 – 15:00MUDr. Michael Vraný

Pro objednání zašlete vyplněný Formulář pro zájemce o bariatrickou operaci na e-mail: bariatrie@nnfp.cz

hlavní budova, přízemí vlevo, na konci chodby (odborné poradny)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram