Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) patří celosvětově k nejčastějším nádorovým onemocněním a zároveň i k nejčastějším příčinám úmrtí na nádorová onemocnění ve vyspělých státech. Ve světě se jedná o třetí nejčastější zhoubný nádor (vyjma nádorů kožních), v Evropě je to dokonce nejčastější onkologické onemocnění (opět kromě kožních nádorů). 

Vysokým výskytem kolorektálního karcinomu je zatížená i Česká republika, která při srovnání s ostatními zeměmi pravidelně zaujímá čelní příčky mezinárodních statistik. Každý rok je pro tuto diagnózu operováno  více než 8400 obyvatel ČR. Za stejnou dobu pak 4 tisíce lidí na tuto nemoc zemřou. Rakovina tlustého střeva a konečníku se tak významně podílí na celkové zátěži české populace onkologickými onemocněními. Závažným faktem také je, že i když se jedná o nemoc vyššího věku (průměrný věk českého pacienta s kolorektálním karcinomem je 67 let), postihuje i mnoho lidí v produktivním věku a celých 21 % nemocných je diagnostikováno ve věku do 60 let. 

Na diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu se podílí lékaři různých odborností – ve screeningu (vyhledávání časných stadií onemocnění) jsou to praktičtí lékaři, ambulantní chirurgové a gastroenterologové, v léčbě potom chirurgové, endoskopisté, onkologové či radioterapeuti. Jejich správně nastavená spolupráce má za cíl maximální profit pacienta. Z uvedeného vyplývá, že diagnostika a léčba rakoviny je multioborová, což znamená, že se na nich podílí více lékařských odborností (gastroenterolog, onkolog, chirurg, radiodiagnostik, patolog apod.), kteří vždy individuálně posoudí každý případ a navrhnou pacientovi nejvhodnější léčebný postup. Proto na našem oddělení pracuje odborná skupina, která se zabývá právě diagnostikou a léčbou kolorektálního karcinomu.  

Endoskopické pracoviště naší nemocnice, které má status screeningového centra kolorektálního karcinomu,  je důležitým partnerem našeho oddělení v diagnostice i léčbě tohoto onemocnění.  

V rámci onkologického multidisciplinárního týmu spolupracujeme s Onkologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).   

Chirurgickou léčbu rakoviny tlustého střeva a konečníku je možné rozdělit podle přístupu na miniinvazivní (laparoskopickou) a klasickou (řezem). Ve všech částech tlustého střeva i konečníku platí jasně definovaná onkologická kritéria, která je nutno dodržet (odstranění uzlin a tukové tkáně v okolí, podvaz přívodných cév v dostatečné vzdálenosti od rakoviny, dostatečná vzdálenost tumoru od resekčních okrajů ad.)  

Onemocnění konečníku je poněkud odlišné od onemocnění na vyšších částech tlustého střeva. Zde je často  nutné nejprve zahájit předoperační ozáření tumoru spolu s chemoterapií. Samotná operace je naplánována až za několik týdnů po skončení úvodní léčby. O individuálním postupu opět rozhoduje onkologický tým lékařů.  

Na našem pracovišti bylo v loňském roce provedeno téměř 65 % operací pro karcinom tlustého střeva a konečníku laparoskopicky.  

V oblasti rakoviny konečníku dlouhodobě patří naše pracoviště ve srovnání s ostatními nemocnicemi v ČR na přední příčky v počtu laparoskopických, tzv. svěrač šetřících operací při minimální 90-denní standardizované mortalitě. (zdroj: portál ukazatelů kvality - kancelář zdravotního pojištění - https://puk.kancelarzp.cz/) 

V letošním roce došlo k dalšímu navýšení jak celkového počtu operovaných pacientů s kolorektálním karcinomem, tak počtu laparoskopických výkonů pro tuto diagnózu (75%). 

Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz

Stomická poradna

Pacientům s rakovinou tlustého střeva a konečníku a pacientům s divertikulární nemocí, kteří prodělali operační výkon se založením stomie (střevního vývodu) poskytujeme odborné služby v rámci stomické poradny. Zde lze s lékařem probrat eventuální možnosti zrušení stomie, úpravu stomie při její špatné funkci nebo při obtížích s parastomální kýlou. Poradnu lze navštívit bez objednání v uvedených ordinačních hodinách. Je otevřena pro pacienty operované nejen v naší nemocnici, ale i v jiných zdravotnických zařízeních.

Stomická poradna

Ambulance

MUDr. Robert Ston

Primář Kontakt →

MUDr. Tomáš Jakeš

Lékař Kontakt →

MUDr. Tomáš Záhora

lékař Kontakt →
ÚTERÝ12:00 - 15:00MUDr. Tomáš Jakeš
STŘEDA09:00 – 14:00prim. MUDr. Robert Ston
ČTVRTEK09:00 – 14:00MUDr. Tomáš Záhora
Objednání
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
222 801 301
222 801 237
777 363 648
robert.ston@nnfp.cz

Pacienti se před příchodem do ambulance nahlásí v kartotéce (hlavní budova, přízemí vlevo)

hlavní budova, přízemí vlevo, na konci chodby (odborné poradny)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram