Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Klinická farmacie

Klinická farmacie je dynamicky se rozvíjející obor s multidisciplinárním přesahem, která je nedílnou součástí péče o pacienta. 

Klinický farmaceut, specialista v oboru Klinické farmacie, poskytuje konziliární činnost v oblasti lůžkové i ambulantní sféry s cílem zajištění bezpečné, účelné a personalizované péče o pacienta. Maximalizace benefitů optimální farmakoterapie vede k snížení incidence nežádoucích účinků a tím spojené nákladové efektivitě. 

Jako součást multidisciplinárních týmu zdravotnického zařízení přispívá kromě optimalizace farmakologické péče o pacienty i k zajištění bezpečného provozu supervizí nad zacházení s léčivy.

Nedílnou součástí činností pracoviště je přednášková aktivita v oblasti state-of-the-art farmakoterapie pro zdravotnické pracovníky.

Pracoviště je součástí Pracovní skupiny farmakoterapie obézních pacientů pod záštitou České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP s fokusem na úpravu medikace u pacientů po bariatrických výkonech.

Pracovní skupina farmakoterapie obézních pacientů

Odborné články

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.

Vedoucí pracoviště Kontakt →
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
eliska.dvorackova@nnfp.cz
222 801 241

Kontakt je určený pouze pro lékaře a další odborné pracovníky. Konzultace pro veřejnost neposkytujeme. Děkujeme za pochopení.

hlavní budova, střední trakt, 1. mezipatro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram