Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Klinická farmacie

Oddělení klinické farmacie zajišťuje služby klinického farmaceuta pro lůžková oddělení a ambulance Nemocnice Na Františku podle zákona o zdravotních službách.

Klinický farmaceut je oprávněn po získání specializace v oboru Klinická farmacie zajistit pro poskytovatele zdravotních služeb (lůžkové a ambulantní péče) klinicko-farmaceutickou péči v souladu s metodikou České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP. Jedná se o konziliární činnost poskytovanou lékařům pro konkrétního pacienta. Cílem je zajistit bezpečnou, účelnou a nákladově efektivní farmakoterapii.

Dále klinický farmaceut spolupracuje s multidisciplinárními týmy zdravotnického zařízení (monitorace antibiotické terapie, tvorba pozitivního listu, správné zacházení s léčivy apod.).

Pracoviště se zaměřuje na úpravu medikace u pacientů po bariatrických výkonech. Nedílnou součástí činností pracoviště je přednášková aktivita v oblasti farmakoterapie pro zdravotnické pracovníky.

Pracovní skupina farmakoterapie obézních pacientů

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.

Vedoucí pracoviště Kontakt →
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
eliska.dvorackova@nnfp.cz
222 801 241

Kontakt je určený pouze pro lékaře a další odborné pracovníky. Konzultace pro veřejnost neposkytujeme. Děkujeme za pochopení.

hlavní budova, střední trakt, 1. mezipatro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram