Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Formulář Oznámení protiprávního jednání

  Před vyplněním formuláře si přečtěte Základní informace pro oznamovatele.

  Oblast působnosti oznámení (dle směrnice o ochraně oznamovatele):
  1   Zadávání veřejných zakázek
  2   Finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu
  3   Bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
  4   Bezpečnost dopravy
  5   Ochrana životního prostředí
  6   Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
  7   Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré podmínky zvířat
  8   Veřejné zdraví
  9   Ochrana spotřebitele
  10  Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
  11  Šikana na pracovišti

  (Pozn. – v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele, nebude ze strany povinného subjektu možné dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram