Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Hlavní účetní

Nemocnice Na Františku vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní účetní.

Platová třída: 11.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kvalifikační požadavky:

 • SŠ/VŠ ekonomického směru

Kvalifikační a odborné požadavky:

 • Praxe na pozici hlavní účetní nejméně 5 let
 • Znalost českých účetních standardů
 • Znalost účetnictví příspěvkové organizace
 • Znalost prostředí poskytovatele zdravotní péče (nemocnice) výhodou
 • Zkušenost s vedením zaměstnanců výhodou
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Velmi dobrá znalost práce s MS Office

Pracovní náplň:

 • Komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • Měsíční, čtvrtletní a roční účetní uzávěrka v souladu s legislativou
 • Daňová evidence (silniční, DPH aj.)
 • Řízení týmu pracovníků účtárny a fakturace
 • Zajištění následné kontroly účetních zápisů, výkazů
 • Spolupráce s auditory a dalšími externími subjekty, příprava podkladů
 • Zajištění archivace účetních dokladů
 • Vyúčtování příspěvků a dotací s rozpočtem, aj.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku obsahující:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Adresa (doručovací)
 • Žádost o zařazení do výběrového řízení
 • Datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s přílohou posílejte nebo předejte do 31. 1. 2023 na adresu: Nemocnice Na Františku, Personální a mzdové oddělení, Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1 v zalepené obálce označené: VŘ – HÚ/2023.

Další Informace:

Yvona Vlčková, vedoucí personálního a mzdového odd.,  tel.: 222 801 370, mail: yvona.vlckova@nnfp.cz

kategorie

Management

pracoviště

Ekonomický úsek

úvazek
Plný
nástup

dohodou

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram