Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Vedoucí ekonomického oddělení

Vyhlašujeme výběrové řízení na manažerskou pozici v rámci obchodně ekonomického úseku: vedoucí ekonomického oddělení

Platová třída: 12.,  platové zařazení dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kvalifikační požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru

 Odborné požadavky:

 • Prokazatelná praxe na obdobné pozici
 • Znalost úhradových mechanismů financování zdravotnického zařízení výhodou
 • Orientace v prostředí souvisejících zákonů, předpisů a účetnictví
 • Znalosti controllingových a analytických postupů
 • Analytické myšlení, spolehlivost a časová flexibilita
 • Velmi dobrá znalost práce s MS Office (zejména Excel)

Pracovní náplň:

 • Vedení ekonomického oddělení, včetně účtárny nemocnice
 • Dohled nad účetnictvím a pravidelnými účetními uzávěrkami
 • Rozhodování ohledně metodických otázek v oblasti rozpočtu, financování a evidence majetku
 • Finanční plánování (tvorba rozpočtu a finanční strategie organizace)
 • Zajištění opatření při provádění finanční, mzdové a investiční politiky organizace
 • Zpracování ekonomických analýz, rozborů a ukazatelů (hospodaření, náklady na zdravotní péči, frekvence výkonů aj.)
 • Komunikace s orgány samosprávy a státní správy

Uchazeč předloží písemnou přihlášku obsahující:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Adresa (doručovací)
 • Žádost o zařazení do výběrového řízení
 • Datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s přílohou posílejte nebo předejte do 15 dnů od zveřejnění výběrového řízení na adresu: Nemocnice Na Františku, Personální a mzdové oddělení, Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1 v zalepené obálce označené: VŘ - EK/2023

Informace: Yvona Vlčková, vedoucí personálního a mzdového oddělení, tel..: 222 801 370

V Praze dne 7. 9. 2023

kategorie

Management

úvazek
Plný
režim práce
ranní směny (po-pá)
nástup

dle dohody

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram