Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Web je v režimu údržby.

Omlouváme se Vám za komplikace, zkuste se prosím vrátit za hodinu.

Pochvaly a stížnosti

Zpětná vazba o vaší spokojenosti či nespokojenosti s poskytnutou péčí je pro zlepšování kvality našich služeb velmi důležitá. Budeme rádi, pokud nám napíšete, jak jste u nás byli spokojeni.

Vaši pozitivní nebo naopak negativní zkušenost nám můžete sdělit těmito způsoby:

Písemně:
 • e-mailem na adresu: sekretariat@nnfp.cz
 • datovou schránkou: fgwjie3
 • poštou na adresu: Nemocnice Na Františku, sekretariát ředitele, Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1
 • písemnost můžete odevzdat také osobně v podatelně nemocnice (PO-PÁ 8:00-15:00 hod) nebo kdykoliv na recepci nemocnice
Ústně:

Telefonicky, nebo osobně po předchozím objednání na právním oddělení nemocnice.

Kontakty na právní oddělení:
Telefon222 801 307
222 801 305
Emailalena.hanilcova@nnfp.cz
vera.vavruskova@nnfp.cz

Postup při vyřizování stížností

podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Stížnost může podat:
 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta,
 • osoba blízká v případě, že tak nemůže pacient učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem (plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem).
Způsob podání stížnosti:

Stížnost se podává písemně nebo ústně postupem, který je uvedený výše na této stránce.

Co musí stížnost obsahovat:

Aby mohla být stížnost řádně přešetřena, musí obsahovat:

 • vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvu pracoviště, kterých se stížnost týká,
 • identifikaci stěžovatele, tj. jméno, příjmení, včetně vztahu k pacientovi,
 • bydliště nebo doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, elektronická adresa),
 • vlastnoruční či elektronický podpis (pokud se stížnost zasílá bez elektronického podpisu, je nutné její potvrzení písemnou formou s podpisem stěžovatele).
Způsob vyřízení stížnosti:

Stížnost je vyřízena ústním projednáním, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Pokud nelze vyřídit stížnost ústně, je stěžovateli zaslána písemná odpověď. Stížnost je vyřízena do 30 dnů od dne jejího doručení NNF. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

Pokud je NNF doručena stížnost, jejíž vyřízení jí nepřísluší, je stížnost do 5 dnů od jejího obdržení postoupena věcně příslušnému subjektu.

O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je stěžovatel informován.

V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost u Magistrátu hl. m. Prahy s uvedením důvodů tohoto nesouhlasu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram